Press

I Pressverkstaden klipps och pressas plåt till hundratals olika artiklar

Press­hal­len består av ma­skingrup­per­na Klipp­li­ne, Fyr­press­li­ne, Balkpress och Trans­fer­press.

 

I Pressverkstaden klipps och pressas plåt till hundratals olika artiklar, där var och en ska komma att utgöra en viktig pusselbit i en av Scanias lastbilshytter.

 

Här inne finns det fyra stycken maskingrupper varav Klippline är processens första steg, där plåten klipps till rätt dimensioner. De klippta plåtarna formas sedan till artiklar i de andra maskingrupperna; Fyrpressline, Balkpress och Transferpress.

 

Pressverkstaden har även en egen maskinverkstad för underhåll av både verktyg och utrustning.

Från plåtrulle...

Varje dag tar vi emot flera ton plåt på stora och tunga rullar som anländer till pressverkstaden på Scania Oskarshamn. Plåten klipps och pressas till hundratals olika artiklar.

...till olika artiklar

De pressade plåtartiklarna levereras huvudsakligen till Karossverkstaden på Scania Oskarshamn, men även till externa leverantörer för vidare bearbetning och förädling.