Målerierna

På Scania Oskarshamn har vi två målerier, Grundmåleriet och Täcklacksmåleriet

Processen i våra Målerier sker med största möjliga miljöhänsyn, bland annat så återanvänds överblivet färgpulver.

 

En aktivitet som genomförts och genererat goda resultat i flera led är återvinningen av smutsigt processvatten i Målerierna. Tack vare återvinningen skickas inte längre stora volymer processvatten för destruktion, samtidigt som färre transporter behövs och förbrukningen av renvatten minskar. 

 

Vi tar tillvara på överskottsvärme från Presshallen och överför den till Grundmåleriet. Detta bidrar till ett minskat behov av fjärrvärme i verksamheten. 

Från grund...

I Grundmåleriet genomgår hytterna först en rad förbehandlingar för att sedan grundmålas med pulverfärg. Detta appliceras med elektrostatisk laddning. Pulverfärgen härdas sedan i ugn, när hytten har svalnat tätas den från fukt, smuts och oljud. Hytternas kvalitet kontrolleras slutligen innan de skickas vidare till Täcklacksmåleriet.

...till täcklack

Innan hytten lackeras förbereds den genom att dammtorkas. Denna del i processen är helt avgörande för hur slutresultatet blir. Renhetskraven i Täcklacksmåleriet är höga för att undvika defekter och lackeringen sker med största möjliga miljöhänsyn. För att den lackerade ytan ska bli perfekt krävs bland annat rätt luftförhållanden, en felfri grund samt ett korrekt färgmaterial.