Min fritid

Vi arbetar ständigt med förbättringar gällande att skapa och erbjuda förutsättningar för en trivsam och hälsoutvecklande fritid för Scaniaanställda.

Ett led i detta arbete är Scanias motionsområde där såväl Scaniaanställda som allmänheten är välkomna. Här finner du ett 3,2 km elljusspår samt ett utegym.

Som medarbetare kan du även använda Scanias lokaler för träning och deltaga i de aktiviteter som Scaniahälsan anordnar, där Scaniamilen är ett exempel på aktivitet.

Scania Träningscenter

Scanias Träningscenter ligger i anslutning till Scania Hälsocenter, Be-Ge:s väg 1, med närliggande motionsspår och utegym. Scania Träningscenter erbjuder friskvård med tillhörande aktiviteter.

 

Scaniaslingan med ny sträckning är nu öppen igen. Motionsslingan har belysning som tidigare men en del skyltning saknas och kommer så småningom att komma på plats.