People&Culture

People and Culture (HR) beskriver väl teamets olika ämnesområden, då avdelningen arbetar med människor och kulturen på arbetsplatsen. People and Culture har ett mycket brett arbetsområde och en nyckelroll för hela verksamheten. I teamet ingår 25 personer, uppdelade på fem områden - Administration, Basic Skills, Business Partner, Kommunikation och Kompetensutveckling.

 

Teamets uppgift är att aktivt stödja Scania Oskarshamns ledningsgrupper i strategiska och operativa frågor kopplat till medarbetarengagemang och utveckling. I och med att Scania Oskarshamn är en stor produktionsanläggning har avdelningen ett mycket brett arbetsområde, så väl i strategiska frågor samtidigt som avdelningen arbetar med frågor på detaljnivå.

 

Man kan säga att avdelningen är med hela vägen från rekrytering och nyanställning till aktiviteter för pensionärer. Stort fokus ligger på Scanias inkluderingsarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Organisationen skapar aktiviteter och för dialog med skolor och näringslivet i regionen – med syftet att stärka kompetensförsörjningen.

 

Administration

Teamet har hand om tidrapportering och lönehantering och är ett viktig stöd och support för verksamheten. En stor del av arbete är administration av personuppgifter, löner, tidrapportering och myndighetskontakter som rör våra mer än 2 300 anställda. Det kan handla om allt från att registrera nyanställda, skriva anställningskontrakt, hantera semesterdagar eller långtidsfrånvaro till att utfärda olika typer av intyg.

 

Basic Skills

Avdelningen har introduktion för nyanställda, sommarjobbare och utbildar även befintliga medarbetare. Under tre dagars introduktion är det teoretisk utbildning med stort fokus på säkerhet. Det är även praktisk och specifik träning kopplat till det man ska jobba med. Internt har vi tre utbildningar. 4-stegsträning är en grundutbildning för alla som tränar och lär upp medarbetare i produktionen. Visualisering av zonsäkerhet är för de som jobbar i robotzoner. Vi har en kvalitetsutbildning, Finishbedömning standard 4101, för de som bedömer ytfinish på hytterna i vårt Måleri. Dessutom har vi introduktion för medarbetare i Kina-projektet och utbildning för externa entreprenörer

 

Business Partner

Teamet arbetar med rekrytering av medarbetare, både intern och extern rekrytering, anställningsintervjuer och har även koll på kollektivavtal, arbetsrättsfrågor och fungerar som ett chefsstöd på olika sätt. Arbetet är till stor del också att vara behjälplig vid rehabilitering av medarbetare, vilka vägar som finns att gå och där samarbetar teamet med Scania Hälsocenter.

 

Kommunikation

Kommunikationsavdelningens arbete omfattar alla informationskanaler, foto/film, besöksverksamhet, inredning och marknadsföring. Teamet arbetar även med employer branding, vilket innefattar studentprogram och karriärvägar, rekryteringsannonser, nätverkande med högskola/universitet och medverkande på arbetsmarknadsdagar.

 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har till uppgift att bidra så att Scania Oskarshamn har rätt utbildad personal, vilket sker genom både rekrytering och fortbildning av befintlig personal. En del jobbar mer strategiskt och på längre sikt genom att titta brett, inventera kompetensbehovet i verksamheten och se vilka utbildningar som kan behövas via olika utbildningssamordnare. En annan del jobbar mot grundskolor, gymnasier, Teknikcollege, yrkeshögskolor och samordnar olika former av praktik. Inom avdelningen finns även administratörer som samordnar, bokar och administrerar det stora utbudet av interna och externa utbildningar.