Ekonomi

Det ekonomiska perspektivet är avgörande för att driva en effektiv organisation. Scanias ekonomiorganisation är involverad i alla delar av verksamheten och spelar en nyckelroll i den dagliga verksamheten.

 

Medarbetare inom ekonomi arbetar inom ett brett spektrum av områden, bland annat redovisning, finansiell controlling, finans och kreditanalys. Uppdraget är att ge ett ekonomiskt perspektiv genom alla processer, från produktutveckling till leverans av färdig produkt och tillhandahållande av tjänster.

 

Scania i Oskarshamn har en liten ekonomiavdelning som består av två underavdelningar, redovisning och controlling.

 

Teamet inom redovisning fungerar som en serviceorganisation mot verksamheten vid frågor kring leverantörsfakturor, investeringar och kundfakturering. Avdelningen är även ansvariga för löpande bokföring samt månadsbokslut.

 

Controlling är en stödfunktion mot verksamheten och dess ledningsgrupper och är en viktig del av varje verksamhets strategiska arbete. I arbetet ingår att sammanställa ekonomiska prognoser,  jämföra ekonomiskt utfall mot gällande budget samt stödja företagets korta och långsiktiga mål.