Lunchevent på Jönköpings Tekniska Högskola

18 OKTOBER 2022

Torsdagen den 13 oktober höll Scania Oskarshamn en lunchföreläsning för ingenjörsstudenter på Jönköpings Tekniska Högskola.

Emma Karsheimer Kommunikatör, Marcus von Kiöhling, Projektledare inom logistik och Karl Hammerin, Logistikutvecklare, berättade om Scanias möjligheter till karriärutveckling och varför man ska söka sig till just Scania Oskarshamn. 

 

Eventet utgör en del av Karriärum som är Jönköpings Tekniska Högskolans årliga näringslivsdag som arrangeras i november varje år. I år hålls näringslivsdagen den 9 november kl 10-15 på Tekniska Högskolan där Scania Oskarshamn kommer att deltaga.

- Vi möttes av en härlig energi från studenterna med många nyfikna frågor. Ett mycket trevligt och lyckat besök! berättar Emma Karsheimer efter eventet.