Mindre plast ger goda miljövinster

7 MARS 2022

Mängden emballageplast i Monteringen minskade förra året med över 20 ton! Utslaget per arbetsdag blir det ungefär 92 kilo, berättar förpackningsteknikerna Benny Kvist, Ted Engström och Niclas Wilhelmsson på logistik. Även koldioxidutsläppen minskade kraftigt tack vare neddragningen av emballageplast.

MILJÖN ÄR VINNARE

För att säkra hög kvalitet på hytter och skydda artiklar behövs en viss mängd plast. Men som vi kan se går det att ta bort en hel del, och små förändringar gör snabbt stor skillnad.

 

På flera av våra liner i Monteringsverkstaden och på Scanias Logistikcenter i Oskarshamn har plasten tagits bort på flertalet artiklar.

 

– Vi jobbar väldigt brett och framför allt ger detta viktiga miljövinster. Det gör också skillnad för operatörerna på line, genom minskad hantering, säger Ted.

 

– Den största volymen är transparent mjukplast. Men högst prioritet har vi på att få bort vit engångsfoam, som i dagsläget är svår att materialåtervinna, säger Benny.

 

Målet under förra året var att minska volymen emballageplast med 10 ton, utfallet blev alltså mer än det dubbla.

 

– Vi har fokuserat på artiklar där vi kan göra stora besparingar, berättar Ted.

 

FÅR INTE ÄVENTYRA KVALITET

Till grund för det pågående arbetet ligger en tidigare kartläggning i Monteringen för att se vilka artiklar som har plastemballage.

 

– När vi ser möjligheter där plasten kan tas bort gör vi först egna tester för att se att det fungerar och inte äventyrar kvalitet. Vi för en dialog med våra leverantörer och det görs även transporttester innan beslut tas om en förändring för att säkerställa kvaliteten, berättar Benny.

 

Förpackningsteknikerna jobbar kontinuerligt med förpackningsförändringar, optimering av fyllnadsgrad i befintliga förpackningar och minimering av antalet tomma boxar som anländer.

 

– Kan man få plats med fler artiklar per pall och att alla boxar är fyllda med artiklar leder det till färre transporter, vilket främjar miljön, avslutar Ted och Niclas.