Med teamet som drivkraft - Produktionsunderhåll på MB

1 NOVEMBER 2022

Produktionsunderhåll på Scania IM är en av våra stödfunktioner som har en nyckelfunktion för optimal produktion av våra hytter.

Underhållsorganisationen Scania Industrial Maintenance (SIM) är indelad i tre områden. SIM sköter produktionsunderhåll på MB och MC, anläggningsunderhåll samt projektledning av bygg och media. I organisationen för Produktionsunderhåll på MB ingår cirka 100 tekniker och fem gruppchefer. De arbetar inom vitt skilda verksamheter.

 

- Det är en stor spännvidd av uppdrag i vår verksamhet, säger Mats Erlandsson, underhållschef med ansvar för Kaross, Press samt Grund- och Täcklacksmåleriet.

En bild

– Press är framför allt knutet till tyngre mekaniskt underhåll. Kaross är inriktat mot automation, styrsystem och robotar. Underhållsarbetet i Målerierna omfattar processer i produktionsmiljön, men även ventilation och luftfuktighet med mera.

 

– Vi jobbar ständigt med att utveckla underhållsverksamheten i samarbete med produktion och har god draghjälp av produktionscheferna för att skapa effektiva flöden. Vi strävar efter en god struktur som aktivt fångar upp förslag på förbättringar, framhåller Mats.

 

Teknikerna får tydliga roller
Vid årsskiftet genomfördes en organisationsutveckling för produktionsunderhåll. Bland annat har teknikernas roller och deras huvudsakliga fokusområden tydliggjorts.

 

– I princip bygger vi om hela vårt arbetssätt för att få en väl planerad verksamhet.

 

– Teknikerna får tydligare befattningsbeskrivningar för vad de ska arbeta med och vad som förväntas av dem i deras roller. Det gäller även specialister, underhållsingenjörer och anskaffningsingenjörer. Alla kan inte vara bra på allt, men alla kan vara bra på det vi särskilt fokuserar på. Vi ska även bli bättre på att jobba med analyser. Eftersom det är ett nytt arbetssätt under utveckling är vi fortfarande i en träningsfas.

 

Ett stort Scaniahjärta
En utmaning är att behålla kompetens och god kompetensöverföring. Det är viktigt att också öka andelen kvinnor på företaget.

 

– För att stärka vår roll som attraktiv arbetsplats är det viktigt att även erbjuda tekniker karriärvägar och möjligheter till utveckling, säger Mats.

 

Uppgiften är även att samverka och sprida goda exempel inom Scania globalt och TRATON Group.

 

– Löpande har vi avstämningar och samarbeten med våra kollegor i Brasilien och för en dialog med våra kollegor på MAN för att se vad vi kan lära av varandra.

 

Vad är du mest nöjd med i din roll?
– Det finns ett stort Scaniahjärta och en enorm vilja hos alla våra medarbetare att produktionen ska fungera. Vi är mycket duktiga på felsökning och hur allting hänger ihop i våra processer, men arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre. Vi hjälps åt och arbetar tvärfunktionellt för att lösa problem och utvecklas på ett säkert sätt.

 

Hur är känslan att leda produktionsunderhåll?
– Det är en stor utmaning som kan skapa både gråa hår och stor glädje. Ett nära samarbete med teknik och produktion är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå våra mål. När allting rullar som planerat i produktionen då vet vi att vi har gjort ett bra arbete, avslutar Mats.


 

Möt Tobias, Daniel och Marcus som berättar om sina roller inom Underhåll
 

Tobias Nilsson - Underhållsingenjör i Grundmåleriet

Han är utbildad automationstekniker och har jobbat med underhåll på Scania sedan 2010. Tobias huvudsakliga arbetsuppgifter är åtgärder vid produktionsstopp. Att göra livscykelanalyser och utreda när maskiner och utrustning börjar nå sin livslängd och behöver bytas ut, samt att planera förebyggande underhåll (FU) och övervaka nya projekt.

 

– Jag kopplas in vid akuta stopp och längre driftstörningar. Ofta är det svårast att lösa återkommande småfel. Min uppgift är bland annat att göra en grundorsaksanalys, säger Tobias, och lyfter fram ett bra samarbete mellan produktion och produktionsunderhåll.

 

– Samarbetet har blivit allt bättre genom ökad förståelse och betydelsen av ett bra underhåll. Det ligger i allas intresse att vi har en välmående produktionsutrustning, som gör att vi har färre stopp och kan få ut mer hytter.

 

– Att övervaka nya projekt innebär att säkra så att vi får in rätt utrustning och maskiner, att det finns tillgång till reservdelar och får utbildning för att kunna utföra underhåll på ett bra sätt.

 

Vad är det bästa med jobbet?
– Bredden och stor omväxling, du måste kunna lite om väldigt mycket och vara öppensinnad.

Daniel Williamsson - Gruppchef för Underhåll i Grundmåleriet

Han har jobbat på Scania sedan 1994 och är utbildad automationselektriker. 2013 fick han möjligheten att bli gruppchef för underhåll. Daniel ser flera fördelar med att teknikernas roller nu tydliggörs för att kunna jobba mer strukturerat och systematiskt med underhåll.

 

– En tydligare roll för bland annat våra skiftledare gör att vi snabbare kan avhjälpa fel. De stämmer dagligen av med produktionen var akuta insatser behöver göras. Om något är på väg att hända kan vi planera insatser och genomföra dem vid planerade stopp eller vid nästa bästa tillfälle. Det kräver ett bra samspel med maskinägare, säger Daniel.

 

Hans egen roll är att få organisationen att fokusera på rätt saker och hålla maskinparken i gott tekniskt skick för optimal drift. Daniel har även arbetsmiljöansvar.

 

– Vi försöker hela tiden förbättra arbetsmiljön genom samordning med maskinägare och gör riskbedömningar inför arbeten. Vi jobbar mycket med att få in rapporter på risker, tillbud och olyckor i vårt system.

 

Vad är det bästa med ditt arbete?
– För det första är Scania en bra arbetsgivare och som chef gillar jag att kunna bidra till att utveckla och driva organisationen framåt. Jag är en tävlingsmänniska, att se framgångar i gruppen ger en kick och det är en härlig känsla att kunna glädjas tillsammans över ett bra resultat.

Marcus Carlsson - Gruppchef för Underhåll i Kaross

Tidigare har han under sex år arbetat som gruppchef för 4-pressline i Press. Marcus är utbildad elektriker och började på Scania år 2000.

 

– Efter 14 år i Täcklacksmåleriet väcktes mitt intresse för ledarskap och jag fick möjligheten att övergå till produktionen i Press. I min nuvarande roll har jag stor nytta av att ha jobbat i produktionen och vet vilka förväntningar kunden har på oss på underhåll, säger Marcus.

 

I Kaross antar han nu nya utmaningar.

 

– Vi är två gruppchefer som har arbetsmiljöansvar. Det krävs att vi delar på detta arbete eftersom Kaross är ett stort område med många medarbetare och mycket aktiviteter.

 

Marcus har också ansvar för att förebyggande underhåll görs med rätt intervall.


– Scanias uppgift är att producera hytter och vi ska se till att företaget lyckas med det. Det kräver att vi har planerade stopp som vi kan styra och undvika akuta stopp så långt som möjligt. Marcus betonar vikten av att ha rätt kompetens och ge personalen rätt förutsättningar.

 

– Det innebär allt från lyfthjälpmedel till utbildning för att minimera produktionsstopp.

 

Vad ser du som det bästa i ditt arbete?
– Det är en stor variation av arbetsuppgifter inom underhåll och jag har ett stort tekniskt intresse.