Många bra inslag leder till en klimatsmart produktion

23 FEBRUARI 2022

Utmärkelsen årets Solrospristagare blev en fin final på Scania Oskarshamns miljöarbete 2021. Samtidigt fortsätter arbetet med att bidra till hållbar utveckling.

Hållbarhetschef Pernilla Zackrisson är stolt över många inslag i årets miljöarbete.

 

– Under 2021 har vi arbetat med fokus på belysning och ventilation. Vi har hittat många bra aktiviteter som kommer att genomföras, säger Pernilla.

 

Ett mål är att byta ut processbelysningen till LED.

 

– Vi ser potential till stora energibesparingar i Monteringen där vi kommer att byta till LED-belysning i hela verkstaden under en två-årsperiod.

 

– Stora delar av allmänbelysningen i Måleriet är utbytt till LED, men vi har även där en resa att se över processbelysningen. I Kaross tittar vi också på att effektivisera belysningen, berättar Pernilla.

 

Ett axplock av förbättringar
Till en klimatsmart produktion bidrar även effektivare ventilationssystem och återvinning i processer. Här följer ett axplock av genomförda miljöförbättringar som skett under förra året:

 

• Ett nytt tvättsystem för anställdas arbetskläder främjar miljön. Arbetskläder och skyddsskor ska i högre grad också kunna återanvändas.

• Återvinning av processvatten i Måleriet ger en besparing, genom lägre förbrukning av renvatten och att inte behöva skicka stora volymer processvatten för destruktion.

• Ett nytt rostskydd, lufttorkande rostskyddsolja i Täcklacksmåleriet, sparar energi och leder till högre kvalitet och bättre arbetsmiljö.

• Justeringar av friskluftsflödet till Grundmåleriets pulverugn minskar energiförbrukningen. Här ger också minskad användning av RME-olja (Raps Metyl Ester) en viktig miljövinst.

• Ombyggnad av ventilationssystem i logistikdelen i Kaross leder också till energibesparingar.

 

– Vi har också ett stort återluftsprojekt i Täcklacksmåleriet. Hur stora besparingarna blir får framtiden utvisa, säger Pernilla.

 

Detta händer 2022
Fokusområden 2022 blir fortsatta energibesparingar, att minska avfall och cirkulära flöden.

 

– Jag är mycket glad över det stora engagemanget hos alla medarbetare och ser fram mot ett fortsatt arbete i samma anda under 2022, avslutar Pernilla.