Karins huvudfokus är digitalisering

2 NOVEMBER 2022

Karin Ohlsén har en officiell roll som hon är ensam om på Scania Oskarshamn. Hon jobbar med digitalisering inom produktintroduktion på Tekniskt Center 

Tekniskt Centers roll är att vara en länk mellan FoU (forskning och utveckling) och produktion.

 

– Att utveckla och producera en produkt bästa sätt och nå ut med den till våra kunder är en stor utmaning. Samtidigt är det ett arbete som aldrig blir tråkigt, framhåller Karin.

 

Arbetet innebär ledarskap på ett sätt som hon uppskattar, genom att få vara drivande i kontakten med människor, bygga nätverk och se till helheten tvärfunktionellt.

 

– Jag motiveras av att arbeta med människor och blir engagerad i att försöka förstå andras behov. Att undersöka vad vi kan förbättra och utveckla ger mig energi.

 

Vårt framtida arbete
Karins tjänst har ett huvudfokus på digitalisering.

 

– Min uppgift är att driva, leda och supporta arbetet med digitalisering på Tekniskt Center, men också att inspireras av våra andra enheter på Scania Oskarshamn. Digitalisering är ett stort område med vaga gränssnitt. Där måste vi konkretisera vad vi ska bidra med; motivera var vi ska lägga fokus och resurser. Hur vi bygger upp vårt framtida arbete med hjälp av digitalisering för den produkt vi tillverkar.

 

Karin betonar att det är viktigt att ta lärdom av varandra genom nätverk och bygga kompetens för att förstå, inspirera och se möjligheter.

 

– Arbetet pågår för att få gemene man att inse potential och värdet av digitalisering.

 

– På Tekniskt Center har vi fördelen att vi i många år har arbetat med simulering av produkter och processer, fortsätter Karin.

 

Ett fokusskifte 2017
Karin började fokusera på digitalisering för basprocessen (MB) i början på 2021.

 

– Nu, sedan sommaren 2022, fokuserar jag även på övrig produktion och logistik i Oskarshamn.

 

– Digitalisering berör samtliga enheter inom Scania. Genom att vi i Kina bygger upp en helt ny fabrik från grunden med ny infrastruktur möjliggör det att använda digitalisering och data på ett unikt sätt, säger Karin.

 

Hur har området digitalisering förändrats på Scania sedan du började 2017?
– Samma år tillsatte Scania den första personen som blev digitaliseringschef på högsta nivå. Det var ett fokusskifte och starten för att bygga upp en ny organisation som helt fokuserar på att utmana, bidra och accelerera den digitala utvecklingen på Scania. I min roll har det inneburit att ha ett centralt bollplank och att digitalisering är ett prioriterat område.

 

Kreativt och öppet arbetsklimat
Under åtta år arbetade Karin med liknande arbetsuppgifter på ett annat företag innan hon tillträdde som projektkoordinator på Tekniskt Center 2017.

 

– Min roll blev att driva och förvalta produktutvecklingsprocesser för basprocessen (MB).

 

Varför sökte du till Scania?
– Under och efter mina studieår, först på Linköpings Tekniska högskola och därefter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, sökte sig flera studiekamrater till Scania. Det är ett stort företag med möjligheter att utvecklas. Det är också en otroligt intressant bransch med de utmaningar och möjligheter vi som företag står inför.

 

Karin upplever att det är en bra arbetskultur inom företaget.

 

– Vi har ett kreativt och öppet arbetsklimat med högt till tak. Möjligheterna är stora att lägga fram och driva egna idéer. På Scania premierar och värdesätter företaget individen och värnar om sin arbetskraft, framhåller Karin.

 

Hon lyfter fram möjligheterna att kunna utvecklas om man vill.

 

– Jag har i grunden en ingenjörsexamen inom maskinteknik, sedan har jag valt att fortbilda mig på Scania inom det område jag arbetar med idag. Vill du utvecklas och kan förankra det hos din chef så finns det otroliga möjligheter, avslutar Karin.