Mot en mer cirkulär produktion på Scania Oskarshamn

27 APRIL 2022

Stora prestationer mot en mer cirkulär produktion görs på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Produktionen är fossilfri sedan 2020, mer material återvinns och energiförbrukningen har minskat med flera tusen megawattimmar.

 

Den 22 april var det internationella 'Earth Day'. På Scania globalt uppmärksammades detta genom vår egna 'Climate Day'.

 

I Oskarshamn stoppade vi produktionen under 30 minuter för att ta del av nästa stora fokusområde inom miljö - cirkulär verksamhet. Under tillfället visades nedan film som är inspelad här i Oskarshamn.

 

Engagerade medarbetare utrustade med "gröna glasögon" har fokuserat på hållbarhetsförbättringar inom många områden. Stora och små bidrag för Scania att nå de vetenskapligt baserade målen att minska koldioxidutsläppen med minst 50 % mellan 2015 och 2025 inom Scanias operativa verksamheter och leverantörskedjor.

- De viktigaste aspekterna av vårt hållbarhetsarbete har varit initiativen på alla nivåer för att få en mer cirkulär verksamhet överlag, säger Pernilla.

Grönt tankesätt
Ansvarig för detta arbete i Oskarshamn är hållbarhetschef Pernilla Zackrisson, som introducerade Green Accelerator-metoden* för att visualisera allt som går in i olika processer, och allt som kommer ut.

 

Medarbetarna på Scania Oskarshamn är stolta över att ligga i branschens framkant inom hyttproduktion men också när det gäller energi- och avfallsminskning.

- Tankesättet är enkelt. Det ska kännas naturligt att arbeta dagligen med gröna förbättringar.  Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, berättar Pernilla.

Mätbara resultat

Riktat förbättringsarbete har genererat resultat och för att mäta förbättringar har nya nyckeltal lagts till. Ett exempel är den mängd vatten som används per hytt som har minskats, främst genom återvinning av processvatten. Även mängden avloppsvatten som skickas till destruktion har minskat avsevärt, vilket både påverkar mängden avfall men även minskar kostnaderna. Inom avfallssektorn har vi de senaste åren också arbetat hårt för att minska användningen av mjuka plastförpackningar i hela kedjan, från leverantör till fabrik, med ett mycket bra resultat

- De största energibesparingarna har gjorts i Pressverkstaden och i Målningsprocessen. Med en kraftfull värmepump kan vi återvinna överskottsvärme från pressarna. I Måleriet återanvänder vi delar av processluften. Enbart dessa två aktiviteter har minskat vår årliga energiförbrukning med flera tusen megawattimmar, vilket är fantastiskt, berättar Pernilla.

Fossilfritt är nyckeln
Produktionen är fortfarande beroende av bränsle till processugnar och transporter. Men under de senaste två åren har endast förnybara bränslen använts. RME-bränslet för uppvärmning av processugnarna är baserat på lokalt anskaffad rapsolja, och endast hydrerad vegetabilisk olja (HVO) som används för att köra transportfordon. 

Digitalisering hjälper

Andra viktiga projekt på listan har fokuserat på att minska energin inom belysning och ventilation av lokalerna, placera fler återvinningskärl närmare produktionen och att bättre utnyttja produktionspersonalens arbetskläder och processen att rengöra dem. Nästa steg för oss är att fördjupa vårt arbete med ytterligare cirkuläritet.

 

* Green Accelerator är en metod för det systematiska miljöförbättringsarbetet inom Scania.