Vi vill väcka teknikintresset hos unga

31 AUGUSTI 2020

Elever i grundskolan får tidigt bygga lastbilar av mjölkpaket. Många ungdomar gör praktik på Scania Oskarshamn. Elever på yrkesprogrammen inom Teknikcollege får god insyn i modern robotteknik och Scania förser även eleverna med arbetskläder.

Även på skolornas arbetsmarknadsdagar medverkar Scania tillsammans med andra företag i området för att visa möjligheter till jobb inom industrin. För Scanias långsiktiga kompetensförsörjning är det viktigt att tidigt väcka teknikintresset bland unga och knyta kontakter.

 

Scania Oskarshamn har ett stort engagemang i Teknikcollege Östra Småland, som är ett samarbete mellan flera kommuner och där representanter från näringslivet, skolledning och fackliga organisationer med flera ingår.

 

– Scania är en viktig aktör för många av våra utbildningar och tar ett stort ansvar för hela regionen. Vi är väldigt tacksamma över den här samverkan, säger Mikael Hedkvist, rektor för Industri, El och energi, samt Teknik- och Naturvetenskapsprogrammen på Oscarsgymnasiet.

 

Representanter från Scania sitter med i programråd på gymnasiet och i styrgrupper för Teknikcollege. Per-Ola Svensson, gruppchef projektsupport på Scania Oskarshamn och ordförande i regional styrgrupp för Teknikcollege, är en av dessa representanter.

 

– Antalet sökande till teknikyrken har ökat sedan Teknikcollege startade, vilket gagnar såväl Scania som övriga näringslivet i regionen. För gymnasieskolan är det viktigt att elever kan få komma ut och se hur det är att jobba med exempelvis modern robotteknik. På Scania ger vi elever möjlighet att prova på och har medarbetare som medverkar i skolans robotutbildning, berättar Per-Ola.

 

I Teknikcollege ingår även Novas yrkeshögskoleutbildning Produktionsteknik, som är betydelsefull för Scanias kompetensutveckling.

 

Skolorna får ta del av maskiner och utrustning som Scania inte längre har användning för. När gamla karossverkstaden avvecklades fick Oscarsgymnasiet välja ut vad de kunde använda i sina utbildningar.

 

– Det var fantastiskt att få den möjligheten, vi valde bland annat svets- och elutrustning, tryckluftsverktyg, höj- och sänkbara riktbord med mera, berättar Mikael Hedkvist.

 

Scania har även skänkt kontorsmöbler när moduler har avvecklats inom företaget.

 

– Återanvändning är en del i vårt hållbarhetsarbete, poängterar hållbarhetschef Pernilla Zackrisson.

 

Många elever får göra sin praktik på Scania. Under 2019 hade Scania Oskarshamn 23 personer på praktik/APL/LIA. APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) ingår i alla yrkesprogram med minst 15 veckor under gymnasieutbildningen. LIA (Lärande i arbete) utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden på yrkeshögskoleutbildningar.

 

Samverkan med skolan startar i tidig ålder. Eleverna i femte klass får till exempel skapa och bygga lastbilar av mjölkpaket.

 

– Barnen visar stor kreativitet och det är ett sätt att väcka intresset för teknik i tidig ålder. Vi visar också en robotmodell och hyttmodell för att barnen enklare ska förstå. Ibland åker vi ut med en lastbil till skolorna som eleverna får provsitta och se, vilket är mycket uppskattat, avslutar Per-Ola.