Vägen mot en koldioxidneutral produktion

4 MARS 2020

Målet för Scania Oskarshamn är att bedriva en helt koldioxidneutral produktion före årets slut.

Sedan våren 2019 drivs en av Scanias ugnar i Måleriet av RME*. Scania tittar nu på en övergång till RME även för resterande ugnar i Måleriet.  

 

- Införandet av RME kommer att leda till en minskning med nästan 100% av fabrikens totala koldioxidutsläpp säger Pernilla Zackrisson, hållbarhetschef i Oskarshamn.

 

Scania driver omställningen mot ett hållbart transportsystem och vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva. I arbetet med att ta fram hållbara transportlösningar fokuserar Scania på nyckelområdena energieffektivitet, alternativa bränslen och elektrifiering samt smarta och säkra transporter. Stort fokus ligger också på att säkerställa ett hållbart produktionssystem och vi i Oskarshamn arbetar aktivt med att minska vår energianvändning, vattenförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall i produktionen.

 

-Miljö och hållbarhetsfrågor är en hjärtefråga för oss på Scania och därför känns det fantastiskt att vi har kommit en bra bit på vägen för att uppnå vårt mål med att bedriva en koldioxidneutral produktion före årets slut, avslutar Pernilla.

 

*RME är ett koldioxidneutralt närproducerat bränsle som består av närodlad raps, som kan ersätta fossil eldningsolja i processer.