Scania Oskarshamns produktion fossilfri

15 DECEMBER 2020

Vid årsskiftet blir Scanias hyttillverkning i Oskarshamn helt fossilfri. Därmed har den första av Scanias produktionsenheter i världen framgångsrikt lyckats fasa ut fossila bränslen från tillverkningen.

Scania har gjort ett fast åtagande i linje med vetenskapligt förankrade klimatmål, Science Based Target initiative, att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten med 50% till 2025, från basåret 2015. Dessutom ska Scania minska utsläppen från användningen av dess produkter med 20 procent, även detta till 2025.

 

Nu görs kraftfulla insatser för att nå dit och anläggningen i Oskarshamn är inte bara först över mållinjen utan överskrider det med bred marginal.  

 

– Detta är ett stort steg, inte bara för oss här i Oskarshamn utan för Scania som helhet. Vi är glada över att vi har kunnat bidra till målet, säger platschefen Roger Blezell.

 

Fabriken i Oskarshamn tillverkar årligen cirka 70,000 hytter, främst för Scanias europeiska monteringsfabriker i Frankrike, Nederländerna och Sverige. Den högt automatiserade processen sker i fem steg – pressning, kaross, grundmålning, täcklacksmålning och montering.

 

Den största bidraget till minskningen av CO2-utsläpp har skett genom att omvandla de tre ugnarna – vattentorksugn, pulverhärdningsugn och massaugn – för Grundmåleriet från fossil diesel till det förnyelsebara biobränslet RME (rapsmetylester).

Detta bidrog ensamt till att minska Oskarshamns klimatpåverkan med 60 procent.

 

Den avslutande stora insatsen har varit att även driva ugnarna för Täcklacksmåleriet med RME. Samtidigt har de sista dieseldrivna truckarna fasats ut till förmån för eltruckar och de interna transporter som tidigare drivits med fossil diesel sker numera med förnyelsebar HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) från en tank på fabriksområdet.

 

– Den största utmaningen med RME har varit att nå kostnadsneutralitet, säger Scania Oskarshamns hållbarhetschef Pernilla Zackrisson. Normalt är det som är bra för miljön även bra för plånboken men i detta fall är det dyrare. Trots detta har vi valt att genomföra projektet och i stället hämta in den ökade kostnaden genom energibesparingar och högre produktivitet.