Invigning av nya utegymmet

5 JANUARI 2019

Utegymmet, som är öppet för såväl Scaniamedarbetare som allmänheten, är tredje etappen i en satsning på motionsområdet. 

Nyligen invigdes Scanias nya utegym, som ligger i anslutning till starten av motionsslingan. Ta nu chansen att testa de åtta olika redskapen i utegymmet.