Välkomna årets sommarteknologer!

15 JUNI 2018

Vi varmt välkomnar årets 14 sommarteknologer som har börjat på Scania Oskarshamn måndag den 11 juni! Sommarteknologprogrammet på Scania Oskarshamn är inne på sitt nionde år i år!

Sommarteknologerna kommer från 7 universitet, Luleå tekniska universitet, Mälardalens högskola, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Jönköpings Tekniska Högskola, Linnéuniversitet och Lunds tekniska högskola.

 

Med en lyckad marknadsföring av våra studentprogram på universitet har vi lyckats få totalt 240 ansökningar i år till Sommarteknologprogrammet, en ökning med 30 ansökningar jämfört med fjoråret. En av framgångsfaktorer är att vi har tidigare sommarteknologer som levande ambassadörer på olika universitet, de har gjort fantastiska föreläsningar samt har spridit gott ord om Sommarteknologprogrammet!

 

Samtliga sommarteknologer kommer att göra individuella uppdrag i par på olika teknikavdelningar på Presshallen, Kaross, Måleriet, Montering, Logistik och Technical Center. Förutom de tekniska uppdragen kommer sommarteknologer göra en gemensam gruppuppgift med Human Resources inriktning, ett syfte med gruppuppgiften är att sommarteknologerna inte tappar gruppkänslan och jobbar med uppgiften tillsammans.

 

I programmet som löper under fem veckor kombineras även med olika föreläsningar både externt och internt inom olika områden, så sommarteknologerna får bredare kunskaper och djupare insikter i Scanias verksamhet samt vad Oskarshamn som ort kan erbjuda. Vi har även anordnat teambuilding för att skapa teamkänsla och bygga lag, allt görs enligt Scanias grundprinciper.

 

Vi önskar sommarteknologerna en givande och lyckad tid hos oss, och att de får applicera sina kunskaper i praktiken och bidra med tekniska lösningar och ständiga förbättringar!

 

Än en gång, varmt välkomna alla sommarteknologer!