Examensarbete

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Examensarbeten och uppsatser på Scania genomförs alltid utifrån företagets behov. Du är även välkommen att komma med egna förslag på ämnen till oss.

 

Gör du ditt examensarbete hos oss kan du vara säker på att få bra handledning och att ditt arbete kommer att göra skillnad. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med ett examensarbete hos oss. 

 

Ansökningsperioden för Examensarbete är 17 oktober - 30 november 2023. 

Rebeckas resa inom Scania

Rebecka Larsson är en av våra medarbetare som tidigare har gjort examensarbete hos oss och arbetar idag som Åtdragningstekniker på Scania Oskarshamn.

Vad gjorde du för examensarbete?

- Jag gjorde mitt examensarbete hos Produktionsteknik i Monteringen, vårt område var åtdragningsteknik med fokus på digitalisering och Industri 4.0. Vi undersökte möjligheterna att utveckla monteringspositioner till att bli smartare när det gäller informationsflöden mellan utrustning och operatör.  Det var väldigt lärorikt och spännande, man fick möjligheten att se många delar av fabriken och skapa ett stort kontaktnät. Man blev inkluderad i gruppen på avdelningen vilket gjorde att man fick en bra bild av hur det är att arbeta som ingenjör på Scania.

 

Vad arbetar du med idag?

- Idag arbetar jag som Åtdragningstekniker, rollen innebär att man är en typ av Produktionstekniker med fokus på åtdragningsutrustningar. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man arbetar ofta tvärfunktionellt.

Våra studentprogram

Kontakta oss gärna om du har frågor kring våra program