Verkstadstekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Verkstadstekniker är en produktionsnära roll som är viktig i det dagliga kvalitetsarbetet inom ett verkstadsområde. 

Verkstadsteknikern leder eller deltar i olika samverkansforum inriktade på problemlösning och bidrar bland annat med framtagning av fakta och bearbetning av statistik. Ibland har man också ansvar för att praktiskt genomföra de åtgärder som problemlösningen landat i.

 

Rollen arbetar nära sitt verkstadsområde och samverkar med bland annat konstruktion, kvalitetsteam och QA-tekniker. Det ställer krav på god samarbetsförmåga och ett strukturerat sätt att närma sig problem. Intresse för teknik och kvalitetsfrågor är också viktigt.

 

En teknisk utbildning på gymnasienivå eller längre erfarenhet från produktionen är exempel på lämplig bakgrund för att bli verkstadstekniker. Med ytterligare påbyggnad av eftergymnasial teknikutbildning kan man gå vidare mot roller inom produktionsteknik eller kvalitetsområdet.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att arbeta som verkstadstekniker på Scania Oskarshamn

Möjliga karriärvägar för Verkstadstekniker

Beroende på utbildningsbakgrund har en verkstadstekniker möjlighet att utvecklas mot roller inom produktionsteknik eller kvalitet. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav nedan.