Underhållstekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Inom underhållsavdelningen finns en rad olika roller. En av de vanligaste är underhållsteknikern som tar hand om reparationer, felsökningar och förebyggande underhåll.

När störningar och fel uppstår på produktionsutrustning eller i våra fastigheter är det oftast underhållsteknikern som tar hand om felsökning och reparation. I arbetet ingår också att utföra förebyggande underhåll för att förhindra att fel uppstår överhuvudtaget.

 

Förutom god kunskap om den teknik som används i olika avsnitt av verksamheten så behöver en underhållstekniker vara strukturerad och analytisk för att bli effektiv i sitt arbete. Man behöver också vara flexibel och kunna jobba metodiskt även under tidspress eftersom man ofta blir inkallad när något redan inträffat.

 

Underhållstekniker har ofta en praktisk gymnasial teknikutbildning i botten. Det är vanligt att man går vidare mot andra roller inom underhåll men kan, beroende på studier, också gå vidare mot produktionsteknik eller IT-området exempelvis.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.