Nätverkstekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

En nätverks- eller infrastrukturtekniker kan exempelvis komma från en supportroll inom IT eller ha en eftergymnasial utbildning inom nätverk och IT-infrastruktur. 

Vår produktion och våra processer vilar på en väl fungerande infrastruktur för IT och nätverksteknikern är en viktig kugge för att det ska bli verklighet. Det handlar både om att IT-funktioner fungerar som tänkt men också att de har användaren i centrum.

 

I den här typen av roll förekommer därför ständiga personliga kontakter och det ställer krav på servicekänsla och god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att hitta grundorsak och stötta kunder i att förebygga fortsatta problem. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika situationer är viktiga egenskaper.

 

En slutförd gymnasieutbildning plus intresse för IT är en bra grund för rollen. Även en yrkeshögskoleutbildning inom produktionsteknik eller annat relevant område kan vara en väg in. Den som börjar som IT-tekniker kan med erfarenhet och fortsatta studier gå vidare mot andra roller inom IT-området, exempelvis som utvecklare men med rätt bakgrund även mot produktionsteknik eller underhåll.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.