Kvalitetstekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Kvalitetstekniker finns på olika ställen i vår verksamhet. Man kan dels finnas nära knutna till produktionen men också sitta på centrala kvalitetsfunktioner.

Kvalitetstekniker som arbetar produktionsnära involveras när fel uppstår på egenproducerade eller inköpta komponenter. Då samordnar kvalitetsteknikern ofta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med kvalitetsproblem, ett arbete som ofta är tvärfunktionellt.

 

Kvalitetstekniker finns också centralt placerade på kvalitetsavdelningen och är ett stöd för kvalitetsarbetet i företaget. Man har exempelvis ansvar för riskanalyser, arbetsmetoder och förebyggande arbete. 

 

Som kvalitetstekniker i produktionen är det till stor hjälp att ha arbetat i det aktuella verkstadsavsnittet och ha god produktkännedom. Arbetet ställer också krav på kommunikativ förmåga eftersom man behöver samordna olika funktioner i åtgärdsarbetet. Analytisk förmåga och ett proaktivt tankesätt är också viktiga egenskaper för en kvalitetstekniker.

 

Kvalitetstekniker kommer ofta från produktionen och har lång erfarenhet av Scanias produktion och produkter. Man kan också ha en teknikutbildning på högskola i botten eller ha erfarenhet av arbete med ledningssystem och kvalitet på mer administrativ nivå.

 

Kvalitetstekniker kan gå vidare mot andra teknikroller beroende på tidigare erfarenhet och kompetens.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.