IT-tekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Workshop support är den del av IT-verksamheten som stöttar verksamheten när olika former av IT-relaterade problem uppstår.

I jobbet ingår att ta emot samtal från verksamheten och hjälpa till att felsöka och hitta lösningar på IT-problem, alternativt dirigera vidare när det rör sig om större problem eller störningar på mer strukturell nivå.

 

I den här typen av roll förekommer ständiga personliga kontakter och det ställer krav på servicekänsla och god kommunikativ och pedagogisk förmåga för att hitta grundorsak och stötta kunder i att förebygga fortsatta problem. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika situationer är viktiga egenskaper.

 

En slutförd gymnasieutbildning plus intresse för IT är en bra grund för rollen. Även en yrkeshögskoleutbildning inom produktionsteknik eller annat relevant område kan vara en väg in. Den som börjar som IT-tekniker kan med erfarenhet och fortsatta studier gå vidare mot andra roller inom IT-området, exempelvis som utvecklare. Även roller inom teknik eller underhållsområdet är tänkbara om man är beredd att läsa vidare.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.