Administratör/koordinator

GYMNASIEUTBILDNING

På flera håll i verksamheten finns roller som arbetar med administration eller koordinering. De tillhör oftast en stödfunktion men har vanligtvis dagliga kontakter med flera olika delar av verksamheten.

Exempelvis finns inom HR-avdelningen administratörer som arbetar med personrelaterade uppgifter i administrativa system, som personal-, löne- eller utbildningssystem. De arbetsuppgifter som utförs ligger bland annat till grund för löneutbetalningar eller kallelser till utbildningar. Man är också stöd till både chefer och medarbetare i olika typer av ärenden.

 

Rollen som administratör kräver ofta analytisk förmåga, noggrannhet, ordningssinne och goda kunskaper om hur personuppgifter ska lagras och hanteras på ett säkert sätt. Den ställer också krav på god kommunikativ förmåga och hög servicekänsla.

 

HR-administratörer har ofta en teoretisk gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom personaladministration som utbildningsbakgrund. Vanan att hantera olika typer av datasystem gör att man kan utvecklas mot andra administrativa roller inom exempelvis ekonomi, inköp eller logistik.

 

Koordinatorer har en sammanhållande roll för specifika verksamhetsområden, exempelvis hälsa och säkerhet, miljö eller ledningssystem. Arbetet går ofta ut på att säkerställa att processer följs som det är tänkt och att lagar eller bestämmelser efterlevs.

 

En koordinator har ofta hela företaget som arbetsplats och det gör att människomöten är en viktig del av arbetet. God kommunikativ förmåga och förmåga att anpassa sig till olika situationer är viktig. Man behöver också ett gott ordningssinne och kunna argumentera för sakområdet man bevakar i kontakter med andra.

 

Koordinatorernas bakgrund och utvecklingsmöjligheter liknar administratörens men ibland är det meriterande att ha tidigare sakkunskap från det område man ska arbeta mot.

 

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att arbeta som koordinator på Scania Oskarshamn