Verkstads- eller produktionschef

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Gruppchefer i vår verksamhet rapporterar till verkstadschefen som ansvarar för ett större verkstadsområde. En produktionschef ansvarar för flera verkstäder och det är den personen som verkstadscheferna i sin tur rapporterar till.

Verkstads- och produktionschefer har ansvar att leda och fördela arbete över större områden än en gruppchef. Det medför att de inte har samma typer av detaljfrågor att hantera i sin vardag som en chef i första linjen.

 

Deras arbete går istället ut på att följa det övergripande läget i den verksamhet de har ansvar för. Man arbetar i eller i nära samverkan med platsledningen och lägger övergripande planer och strategier för verksamheten. Man har också personalansvar för sina underställda chefer.

 

En chef i dessa typer av positioner behöver vara analytisk, ha förmåga att förstå komplexa samband och hur enskilda beslut påverkar helheten. Man behöver vara ansvarsfull och kunna tänka strategiskt och ha god förståelse för teknik och ekonomi.

 

Man har ofta en högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller industriell ekonomi. Chefer på denna nivå får vara beredda på att byta ansvarsområden inom Scania och det är ofta så som man utvecklas vidare i sin roll.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Möjliga karriärvägar för Verkstads-/produktionschef

En verkstads-/produktionschef får vara beredd på att regelbundet byta ansvarsområde eller uppdrag inom Scania och det är ofta på detta sätt man utvecklas vidare i sin roll.