Specialistroller teknik

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Som tekniker har man flera olika vägar att utvecklas, antingen genom att bredda sig mot nya teknikområden eller gå mot projektledning. Andra väljer att fördjupa sig inom ett avgränsat område och bli specialister.

Gemensamt för dessa specialister är att man besitter djup kunskap inom teknikområden som är viktiga för verksamheten, det kan vara exempelvis plåtformning, svetsmetoder, robot, ytbehandling eller inom digitaliseringsområdet.

 

Som specialist har man ett särskilt ansvar att bevaka teknikutvecklingen inom sitt kompetensområde och arbeta med utformning av framtida arbetsmetoder och processer. Man fungerar också som stöd till teknikorganisationerna inom produktion och ingår i tvärfunktionella utvecklingsgrupper inom Scania.

 

För att bli specialist krävs att man har många års erfarenhet av sitt område. Man behöver vara intresserad av att ständigt ta till sig ny kunskap och analysera hur den kan omsättas i praktiken. God samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga är också viktig eftersom man ofta ingår i utvecklingsgrupper och företräder företaget i externa sammanhang.

 

De allra flesta som har dessa roller har en högskoleutbildning inom sitt teknikområde och långvarig erfarenhet av Scanias produkter och produktionssystem. Scania har en intern nomineringsprocess för att bli utnämnd till specialist.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att arbeta som specialist på Scania Oskarshamn

Möjliga karriärvägar för specialistroller teknik

De som utnämns till specialister väljer ofta att fortsatt fördjupa sig inom sitt område och får sin utveckling genom att ingå i tvärfunktionella grupper som arbetar med nyinvesteringar eller utveckling av befintliga system och arbetsmetoder.