Produkttekniker

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

En produkttekniker arbetar med introduktion av nya produkter och ser till att de fungerar i ordinarie produktion. 

Produkttekniker finns brett inom organisationen och kan vara inriktade mot såväl plåt/karosskomponenter som måleri- och monteringsartiklar.

 

Arbetsuppgifterna varierar men omfattar exempelvis utprovningar, tester, analyser och nära kontakt med produktionen för att följa utfall på kvalitet och hantera avvikelser som kan uppstå.

 

En produkttekniker får ofta arbeta med problemlösning av olika slag och har stor nytta av att vara strukturerad och målfokuserad plus ha ett genuint teknikintresse. Eftersom man har många tvärfunktionella kontakter är det också viktigt att vara kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med andra. Som produkttekniker har man ofta flera parallella uppdrag och därför behöver man vara flexibel och självständig. 

 

Produkttekniker på Scania har ofta en teknisk högskoleutbildning men kan också ha många års erfarenhet av arbete i produktionen eller som materialplanerare. I sådana fall är det en fördel om erfarenheten kompletteras med exempelvis en yrkeshögskoleutbildning inom produktionsteknik. 

 

Om man vill gå vidare till andra roller så är andra produktionstekniska roller och projektledning närliggande.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.