Processtekniker

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Processtekniker eller processingenjör är en roll som finns på flera ställen i verksamheten. Jämfört med linesteknikern så är uppdragen för denna roll mer inriktade på optimering av flöden och processer på större avsnitt.

Målet är att förbättra cykeltider och effektivitet i produktionen överlag. Processteknikern arbetar ofta i projektform för att hålla samman större åtgärder. Även förstudier och analyser ingår som en del av förberedelserna i processteknikerns arbete.

 

Processteknikern har ofta en uppgift att koordinera olika åtgärder och behöver vara flexibel och anpassningsbar. Bra ledarskapsförmågor och ansvarskänsla underlättar också i arbetet. Ett genuint teknikintresse och god problemlösningsförmåga samt nyfikenhet finns i botten. 

 

Processtekniker kan vara ett naturligt nästa steg för en linestekniker som vill gå vidare eller för en högskoleutbildad tekniker som är intresserad av att jobba mer med helheter än detaljer. Tänkbara vägar vidare finns inom övrig produktionsteknik, projektledning eller underhåll.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.