Linestekniker

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Linestekniker eller linjetekniker är en roll som finns på många olika ställen i verksamheten och både uppgifter och teknikområden kan skifta.

Gemensamt för linestekniker är att man arbetar nära produktionen med tekniska åtgärder och installationer för att skapa bättre balanserade flöden, bättre ergonomi och anpassa arbetsplatser. Linestekniker arbetar också med att säkerställa uppstart eller stopp i produktionen eller gör mindre tekniska utredningar för att effektivisera processer.

 

En linestekniker har ett brett kontaktnät inom verksamheten och behöver vara både kommunikativ och ansvarstagande i sitt sätt att arbeta. Man har också nytta av förmågan att lösa problem på ett strukturerat sätt och kunna hantera ett bitvis högt tempo. Goda kunskaper i produktionsekonomi och Lean är användbara i rollen.

 

De som arbetar som linestekniker kommer antingen ifrån en teknisk högskoleutbildning eller har många års erfarenhet från produktionen som man kompletterat med exempelvis en produktionsteknisk utbildning på eftergymnasial nivå. 

 

Vanliga utvecklingsvägar är närliggande roller inom produktionsteknik, projektledning eller fördjupning mot specialist inom något specifikt ämnesområde.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Möjliga karriärvägar för Linestekniker

Beroende på utbildningsbakgrund har en linestekniker möjlighet till utveckling mot andra roller inom produktionsteknik, projektledning eller som specialist. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav nedan.