IT-utvecklare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

IT-utvecklare är en roll som kan ha många olika titlar ute i verksamheten men gemensamt för dem är att de omvandlar behov i verksamheten till fungerande systemlösningar av olika slag.

Det kan handla om programmering av användarvänliga applikationer och gränssnitt eller gömda system som pratar med andra system. 

 

IT-utvecklare arbetar på uppdrag av organisationen eller i tvärfunktionella team. Förutom rena IT-kunskaper är det därför också värdefullt att vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga eftersom det är verksamhetens behov som är i fokus. Problemlösningsförmåga och flexibilitet är också värdefulla egenskaper.

 

IT-utvecklare kan komma från en högskoleutbildning inom IT eller datavetenskap, alternativt från en tidigare tjänst som till exempel IT-tekniker. Förståelse för produktionsteknik eller produktionsprocesser är också en merit. 

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Möjliga karriärvägar för IT-utvecklare

Beroende på utbildningsbakgrund har en IT-utvecklare möjligheter till utveckling mot andra IT-roller eller projektledning. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav nedan.