Global beredare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

I rollen som global beredare krävs god känsla för kvalitet eftersom man arbetar med att säkra introduktionen av nya komponenter i produktionen.

I det arbetet blir global beredare en länk mellan konstruktion och produktion och tar det övergripande ansvaret för att nya arbetsinstruktioner tas fram, att artikeln provmonteras och att hänsyn tas till ergonomi. Tidssättning i verktyget Avix och även digitala simuleringar ingår i arbetet.

 

Arbetet som global beredare ställer krav på analytisk förmåga och ett strukturerat sätt att ta sig an problem. God känsla för kvalitet är viktigt. Även språkkunskaper, svenska och engelska, krävs i rollen eftersom man har hela Scania som arbetsfält.

 

Antingen har man en högskoleutbildning inom lämpligt teknikområde eller så har man skaffat sig djup kunskap om Scanias produkter och produktion genom att ha arbetat i exempelvis Monteringen. De som söker sig till rollen som global beredare kan också ha arbetat med exempelvis verkstads- eller produktionsteknik.

 

Naturliga utvecklingsvägar vidare kan vara ledare, gruppchef eller projektledare eller att fördjupa sig mot en specialistroll.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att arbeta som global beredare på Scania Oskarshamn