Data scientist

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Data scientist är ett samlingsnamn för roller som arbetar med att utveckla våra arbetssätt runt ny digital teknik och hur den införlivas i vår produktion.

Till vardags pratar vi ofta om digitalisering av vår industri som en enskild företeelse men i verkligheten är det en rad olika nya teknologier med helt olika användningsområden som menas.

 

En data scientist kan exempelvis jobba med att dra ny kunskap från data som vår produktionsutrustning genererar eller samarbeta med produktionstekniker och projektledare för att nyttja ny teknik för att lösa behov i verksamheten.

 

Det ligger i rollens natur att vara öppen och nyfiken för ny teknik och se hur den kan bidra till att utveckla vår produktion. Man bidrar med sin IT-kompetens i tvärfunktionella sammanhang och behöver kunna vara pedagogisk och kommunikativ.

 

En data scientist kommer ofta från produktions- eller teknikområdet och har ett intresse för IT, alternativt från en högskoleutbildning inom datavetenskap eller IT. Man kan utvecklas mot en specialistroll eller gå vidare mot projektledning eller underhåll beroende på utbildningsbakgrund och intresse.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.