Gruppchef

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING MED/UTAN TEKNISK INRIKTNING

Gruppchef eller första linjens chef är chef för en arbetsgrupp inom antingen verkstads- eller tjänstemannaområdet. 

Gruppchefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet, säkerställa att verksamhetsmål uppnås, att den dagliga driften fungerar och att lagar och krav inom arbetsmiljö, personal och säkerhet efterlevs. Gruppchefen har också till uppgift att se både till lagets och individens utveckling och att skapa engagemang och sammanhållning.

 

Många av de kompetenskrav som ställs på ledare handlar om olika typer av personliga förmågor som att vara kommunikativ, ha god samarbetsförmåga och kunna anpassa sig till olika situationer och människor. Man behöver ha mod och integritet och våga fatta beslut i olika typer av situationer. Kunskap om det område man ska vara chef för är också viktig.

 

Innan man går in i en roll som gruppchef ger företaget en intern utbildning i ledarskap och en rad andra utbildningar man behöver för att hantera rollen. Dessutom ger Scanias produktionssystem, SPS, vägledning och verktyg för det operativa ledarskapet. Erfarenhetsutbyte med ledare i andra funktioner är också av stor betydelse.

 

Gruppchefer som vill gå vidare och ta ytterligare ledaransvar har möjlighet att gå vidare till andra chefsroller i företaget, bland annat verkstadschef där man är andra linjens chef. 

Möjliga karriärvägar för Gruppchef

Om en gruppchef vill gå vidare inom ledarskapsområdet så är verkstadschef eller projektledare andra tänkbara utvecklingsvägar. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav nedan.