Roller för verkstadspersonal

En mycket stor andel av den personal som arbetar på Scania i Oskarshamn har någon form av verkstadsroll. Vi har fyra huvudsakliga verkstäder; Pressverkstaden som tillverkar plåtdetaljer, Karossverkstaden som sammanfogar hyttstommen, Måleriet där hytten ytbehandlas och Monteringen där hytten utrustas enligt kundens önskemål. Utöver det finns en logistikavdelning som ser till att interna transporter och materialförsörjning fungerar.

Våra verkstadsroller är på många sätt olika i sin karaktär och i nedanstående beskrivningar ger vi en allmän bild av arbetsuppgifter och krav på kompetens. Oavsett var i verksamheten du arbetar så är det viktigt att kunna förstå och ta till sig instruktioner om arbetsmoment och säkerhetsföreskrifter. Därför är ett grundkrav att ha en godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessutom lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, inte minst samarbetsförmåga eftersom vi är organiserade i arbetslag.