Roller inom ledarskap

På Scania i Oskarshamn så finns det flera olika typer av ledarroller på olika nivåer, allt från teamleader i produktion till platschef.

Ett första steg för att ta en ledarroll inom Scania är att bli teamleader, TL. Då ansvarar man för en mindre grupp på sitt verkstadsområde. Dessutom finns chefsroller på grupp- och verkstadsnivå samt för större produktionsavsnitt. Scania har ett internt program för ledarförsörjning men emellanåt rekryterar vi också externt.

 

Nedan kan du läsa mer om våra ledarskapsroller och vad som krävs för respektive nivå.

GYMNASIEUTBILDNING

GYMNASIEUTBILDNING MED TEKNISK INRIKTNING*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik. Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildningar inom exempelvis maskin, automation, energi och el eller teknik på yrkeshögskola eller högskola/universitet.