Roller inom automation

Idag har många av de arbetsmoment som var slitsamma och tunga automatiserats på olika sätt. Om du arbetar inom automationsområdet så är du med och bygger upp och upprätthåller automatiserade system.

Roller inom automationsområdet kan se olika ut. Ibland är man involverad inom ett avgränsat område och arbetar med detaljlösningar för att den dagliga produktionen ska fungera, i andra fall bygger man upp större helhetslösningar. Möjlighet finns också att fördjupa sig inom området och bli automationsspecialist. Ett intresse för el, teknik och IT är ofta en bra grund för dessa yrken.

 

Nedan listas vilka utbildningsnivåer som efterfrågas för respektive tjänster inom automation.

GYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik. Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildningar inom exempelvis maskin, automation, energi och el eller teknik på yrkeshögskola eller högskola/universitet.