Roller inom administration

För att ett stort industriföretag ska fungera behövs olika typer av administrativa och koordinerande roller. Ofta tillhör de företagets stödfunktioner men finns ibland placerade produktionsnära.

Oavsett om det handlar om att se till att arbetsmiljön är god, att budget hålls och löneutbetalningar fungerar eller att miljökrav efterlevs så har rollerna gemensamt att någon behöver kunna administrera register eller samordna aktiviteter för att det ska fungera. Här kan du läsa mer om administrativa och koordinerande roller, vilka inriktningar de har och vad det innebär att jobba i dem.

 

Vi har delat in rollerna utefter krav på utbildningsnivå.

GYMNASIEUTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING*

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik. Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildningar inom exempelvis maskin, automation, energi och el eller teknik på yrkeshögskola eller högskola/universitet.