Vår historia

Den historiska starten

När det första spadtaget till Scanias nya verkstad i Luleå togs i december 1966 påbörjades en intensiv period. Framför sig hade Erland Lindkvist, platschefen, oanade mängder av arbete innan man i början av december 1967 skulle stå klart att köra igång produktionen. Eftersom Scaniadivisionen stod beredd att presentera sin nya generation lastvagnar var det oerhört viktigt att allt skulle klaffa redan från start. 

Under mer än femtio år har Scania Luleås verksamhet ständig expanderat

Från starten 1968 har Scanias verksamhet i Luleå haft huvudfokus på plåtbearbetning; pressning och svetsning av stålplåt av grövre dimensioner som sedan använts i Scanias globala produktion.

 

Tidigt utvecklades kompetensen och förmågan inom specialområdet, vilket har varit oumbärligt i många projekt tillsam-mans med utvecklingssidan.

 

Verksamheten har förändrats under årens lopp, bakaxeltill verkningen har tillkommit i olika omfattning under åren för att nu utgöra nästan halva verksamheten.

 

Mot slutet av 90-talet led enheten av för låg beläggning, vilket gjorde den allt mindre konkurrenskraftig. Därför etablerade man år 2000 Ferruform AB som helägt dotterbolag i syfte att attrahera fler kunder för att öka beläggningen. Efter några år med den satsningen avslutades den externa satsningen för att fokusera igen på enbart Scaniaprodukter, med inriktning på strategisk produktion - sidobalkar, vikta tvärbalkar och bakaxelbryggor.

 

Idag är Scania Luleå en möjliggörare för eldrivna fordon.