Med teamet som drivkraft

För Scania är våra medarbetare vår mest värdefulla tillgång. Vår kultur av ständiga förbättringar uppmuntrar medarbetare över hela världen att utveckla sina färdigheter, arbetsmetoder och sig själva, vilket lägger grunden för en karriär som hjälper individen och Scania.

Vårt erbjudande

På Scania bidrar våra medarbetare med sin kunskap och unika bakgrund till den mångfald som utgör en del av vår framgång. Här finns en plats för alla. Är du är motiverad och beredd att ta ansvar har du alla möjligheter att utvecklas hos oss!

BONUS

Dra nytta av en av de starkaste bonusplanerna för vinstdelning i branschen. Framgång är en gemensam insats!

PERSONALBIL

Scania Personalbil är en personalförmån som Scania erbjuder alla anställda i koncernen.

PENSION

Trygghet inför pensionen!

RESPEKT FÖR INDIVIDEN

Vår kultur kännetecknas av en stark gemenskap där vi vågar prova, göra fel och värnar om varandras olikheter.

Biljetter till matcher och event hos våra samarbetspartners

Som anställd hos oss har du möjligheten att gå på matcher och eventer hos våra samarbetsparter. Dessutom har du möjlighet till tillgång till Scanias loge på Coop Norrbotten Arena. 

FRISKVÅRDSBIDRAG

Kan användas för ett brett utbud av hälso- och friskvårdstjänster och aktiviteter. Vi har till och med ett eget gym och sporthall!

 

 

PERSONLIG UTVECKLING

Kompetensutveckling är en naturlig del av vår kultur och vi hjälper dig att driva din karriär i din riktning. Vi erbjuder dig en värld av möjligheter!

BALANS

Vi vet att livet består av mer än bara jobb. Därför ger vi dig extra ledig tid för varje vecka du jobbar. Välj att lösa in tiden mot ledighet, extra löneutbetalning eller extra tillskott till din pension. Vi erbjuder också en utökad ekonomisk ersättning till nya föräldrar.

INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER

Vi jobbar tillsammans med våra kollegor runt om i världen. Om du vill, finns goda möjligheter till resor och utbyten.

Fritidsanläggning solvik

Anläggningen Solvik ligger ca 2,5 mil från centrala Luleå. Stugan ligger vackert vid havet och där finns en sandstrand och grillplatser.

Den används till personalmöten och aktiviteter. 

Anläggningen kan du hyra för fritidsändamål.