Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Tachografo keitimas

Pereikite prie privalomojo 2 kartos išmaniojo tachografo jau dabar

Sužinoti daugiau

Transportas ir darbotvarkė 2030 m.

Pasaulis sujungė maždaug 17 tvaraus vystymosi tikslų visiems žmonėms ir visiems visuomenės sluoksniams. „Scania“ indėlis siekiant šių tikslų yra paversti juos tvariais verslo sprendimais. 

2030 m. darbotvarkę vertiname kaip bendrą, kuriai reikalingas bendradarbiavimas tarp vyriausybių, verslo ir platesnės socialinės visuomenės. Mes tikime, kad 17 tikslų turi potencialą keisti visuomenes ir verslą. 

Veiksminga transporto sistema yra būtina konkurencingai ir atspariai ekonomikai. Veiksmingas prekių ir žmonių srautas yra labai svarbus vystymosi rezultatams pasiekti, prisidedantis prie patikimo aprūpinimo maistu, švietimo, skurdo mažinimo, įtraukaus augimo ir kt. Tuo pačiu metu transportas dabartine forma yra susijęs su neigiamu poveikiu, pavyzdžiui, CO2 išmetimu, oro tarša, eismo spūstimis ir eismo įvykiais. Efektyvūs ir ekologiški transporto sprendimai prieinami ne visiems. Ateinančiais metais mes turėsime galimybę sukurti tvarią transporto sistemą, atitinkančią visuomenės, miestų ir bendruomenių poreikius, kad žmonės ir prekės galėtų judėti. Transporto sistema, jungianti žmones, kurianti rinkas ir skatinanti visiems prieinamą ekonominę ir socialinę plėtrą. Turi būti kuriamos transporto sistemos, siekiant maksimalaus poveikio žmonių gyvenimo kokybei užtikrinant saugumą, prieinamumą ir pasiekiamumą, taip pat sumažinant neigiamą poveikį žmonėms ir jų gyvenimo šaltiniams. Turime atsižvelgti į transporto sprendimų poveikį darnaus vystymosi tikslams naudojimo ciklo perspektyvoje – nuo žaliavų gavybos iki naudojimo laiko pabaigos.

Kova su klimato kaita ir su ja susijusiu poveikiu šiuo metu yra pagrindinis transporto sektoriaus prioritetas. „Scania“ strateginė kryptis – skatinti perėjimą prie tvarios transporto sistemos. 2018 m. „Scania“ inicijavo „Pathways“ tyrimą, norėdamas sužinoti, kaip būsima komercinė transporto sistema be iškastinių degalų gali atrodyti ir būti pasiekta iki 2050 m. Mes esame problemos dalis, tačiau kartu su kitais esame ir sprendimo dalis.

SDG 1 – jokio skurdo

Patikimos ir veiksmingos transporto sistemos yra būtina sąlyga integraciniam vystymuisi ir skurdo mažinimui.

SDG 2 – jokio alkio

Veiksmingos logistikos grandinės žemės ūkyje užtikrina prieigą prie rinkos ir prieinamą maistą.

SDG 3 – gera sveikata ir savijauta

Transporto pramonė yra pagrindinis oro taršos mūsų miestuose veiksnys, sukeliantis priešlaikines mirtis ir ligas. Per metus kelių eismo įvykiuose žūsta daugiau kaip milijonas žmonių.

SDG 4 – kokybiškas švietimas

Gerai veikianti, prieinama vietinė transporto sistema suteikia galimybę naudotis švietimo įstaigomis ir skatina lygias mokymosi galimybes.

SDG 5 – lyčių lygybė

Saugios ir prieinamos transportavimo galimybės yra raktas į moterų dalyvavimo, švietimo, produktyvumo ir sveikatos stiprinimą. Transportas taip pat gali padidinti moterų užimtumą. 

SDG 6 – švarus vanduo ir sanitarija

Veiksminga ir švari transporto sistema užtikrina prieigą prie vandens ir sanitarijos. Kita vertus, transporto ir gamybos pramonės išlakos gali daryti įtaką vandens kokybei. 

SDG 7 – įperkama ir švari energija

Šiandien transporto sektorius daugiausia varomas iškastiniais degalais. Variklių ir transmisijos kūrimo, transporto sistemos efektyvumo priemonių ir atsinaujinančių degalų derinys gali užtikrinti modernią energiją visiems.

SDG 8 – tinkamas darbas ir ekonomikos augimas

Transporto pramonė skatina produktyvumą, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą visame pasaulyje. Tačiau tinkamo darbo skatinimas visoje vertės grandinėje lieka iššūkiu.

SDG 9 – pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

Švarių ir tvarių technologijų naujovės šiandien sudaro didelę dalį transporto pramonės investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Transportas, kaip pagrindinė pramonės šaka, gali paspartinti naujovių, tokių kaip pažangiosios transporto sistemos (ITS) ir švarių technologijos, diegimą.

SDG 10 – sumažinta nelygybė

Gerai išvystyta transporto infrastruktūra gali sujungti miesto ir kaimo vietoves ir sukurti vienodas sąlygas naudotis tokiomis galimybėmis kaip darbas, švietimas ir paslaugos. 

SDG 11 – tvarūs miestai ir bendruomenės

Gerai suplanuotos ir gerai suprojektuotos transporto sistemos sujungia regionus ir žmones ir užtikrina galimybę naudotis paslaugomis ir prekėmis. Prieinamas ir pasiekiamas viešasis transportas ir logistika skatina plėtrą ir galimybes.

SDG 12 – atsakingas vartojimas ir gamyba

Išmaniosios transporto sistemos yra susijusios su tvariu vartojimu ir gamyba. Perėjimas nuo atliekomis užpildytų logistikos sistemų prie pažangios, prijungtos ir tvarios logistikos.

SDG 13 – veiksmai dėl klimato

Šiandien transporto sektorius išmeta beveik ketvirtadalį visų su energija susijusių CO2 dujų. Klimato kaita yra viena didžiausių grėsmių mūsų planetai, o transporto pramonė dabartine forma yra susijusi su neigiamu poveikiu, pavyzdžiui, CO2 išmetimu, oro tarša, eismo spūstimis ir eismo įvykiais. Kuriant tvaresnę transporto sistemą bus labai svarbu kovoti su klimato kaita ir su ja susijusiu poveikiu. 

SDG 14 – gyvenimas po vandeniu

Transporto sistemų išplėtimas jūroje gali bloginti jūrų ir pakrančių aplinką, o sausumos transporto išmetamas CO2 kiekis prisideda prie vandenynų rūgštėjimo. 

SDG 15 – gyvenimas sausumoje

Dabartinės transporto sistemos ardo sausumos ekosistemas. Būsimoje praktikoje reikia įtraukti tvarius veiksnius į ankstyvą infrastruktūros plėtros planavimą, siekiant užtikrinti tvarų gyvenimą sausumoje. 

SDG 16 – taika, teisingumas ir stiprios institucijos

Transportas yra pagrindinis veiksnys atkuriant visuomenes po konfliktų.

SDG 17 – partnerystė siekiant tikslų

Daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystė, skirta dalytis žiniomis, patirtimi, technologijomis ir ištekliais, yra svarbiausia siekiant tvaraus vystymosi tikslų visame pasaulyje.