Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Tachografo keitimas

Pereikite prie privalomojo 2 kartos išmaniojo tachografo jau dabar

Sužinoti daugiau

„Scania“ mokslu pagrįsti tikslai

„Scania“ tikslas – skatinti perėjimą prie tvarios transporto sistemos. Esame įsitikinę, kad mes, kaip įmonė, taip pat ir transporto pasaulis, gali iki 2050 m. nustoti naudoti iškastinius energijos šaltinius, kaip susitarta Paryžiaus klimato susitarime.

Norėdami pademonstruoti savo įsipareigojimą ir būti skaidrūs pažangos atžvilgiu, mes nustatėme mokslu pagrįstus anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus (SBT), kurie mus įpareigoja mažinti išmetamų teršalų kiekį tokiu mastu ir tokiu tempu, kokiu mokslas reikalauja globaliam atšilimui riboti.

 

Šis įsipareigojimas reiškia radikalų mūsų anglies dioksido kiekio mažinimo šuolį, nes tikslai apima ne tik mūsų tiesioginių pasaulinių operacijų, bet ir klientų transporto priemonių naudojamų išmetamų teršalų kiekį.

 

Jie visiškai atitinka mūsų įmonės tikslus ir turės įtakos investiciniams sprendimams visose mūsų verslo srityse, pradedant gamyba ir logistika, baigiant gaminių kūrimo ir pardavimo prioritetais. Bet tuo viskas nesibaigia. Kad galėtume pasiekti tikslus, „Scania“ klientai turės valdyti savo veiklą, darydami mažesnį poveikį klimatui nei konkurentai ir pramonė apskritai.

„Scania“: šiltnamio dujų inventorizacija

Skaičiuojant „Scania“ poveikį klimatui, naudojamas šiltnamio dujų protokolas. ŠESD protokolas yra dažniausiai naudojamas pasaulinis standartas, pagal kurį matuojamas ir valdomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas atliekant verslo operacijas, iš vertės grandinių ir mažinimo veiksmų.

 

ŠESD protokole atsižvelgiama į kelias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ne tik į anglies dioksidą (CO2), bet ir į metaną (CH4), azoto oksidą (N2O), hidrofluorangliavandenilius (HFC), perfluorangliavandenilius (PFC) ir sieros heksafluoridą (SF6).

 

Protokolas skirsto įmonės išmetamus teršalus, kur tiesioginis anglies dvideginio išmetimas iš mūsų pačių operacijų, tokių kaip iškastinio kuro deginimas šildymui, variklių bandymai ir įmonės transporto priemonės yra 1 taikymo sritis, o netiesioginės emisijos, atsirandančios dėl pirktos elektros, šilumos ir garo, yra 2 sritis.

 

3 taikymo sritis yra mūsų netiesioginės vertės grandinės emisijos. Tai apima visas emisijas, susidariusias gaminant dalis ir komponentus tiekimo grandinėje iki mūsų produktų naudojimo ir eksploatavimo pabaigos.

 

Mūsų mokslu pagrįsti tikslai apima visas mūsų 1 ir 2 taikymo sritis, taip pat išlakas, atsirandančias naudojant mūsų gaminius (3 sritis). Vien pastaroji kategorija sudaro daugiau nei 96 procentus visų mūsų išmetamų teršalų.

 

Taip pat nustatėme anglies dioksido mažinimo tikslus, apimančius mūsų pasaulinį sausumos transportą (3 taikymo sritis, transportas ir paskirstymas). Sumažinsime CO2 kiekvienai pervežtai tonai 50 procentų tarp 2015 ir 2025 m. 

„Scania“ mokslu pagrįsti klimato tikslai

1 ir 2 taikymo sritys

„Scania“ sumažins savo emisijas 1 ir 2 taikymo srityje 50 procentų iki 2025 m., lyginant su 2015 m. rodikliais. Taigi,  CO2 išmetamų teršalų kiekis šiose srityse sumažės perpus, nepriklausomai nuo to, kiek mes augsime. Veikla apima energijos vartojimo efektyvumui taikomas priemones, perėjimą nuo iškastinių prie biodegalų ir energijos be iškastinių degalų sutarčių.

 

Mūsų elektros be iškastinių degalų 2020 m. (2010 m.) ir energijos vartojimo efektyvumo tikslas 33 proc./transporto priemonei 2020 m. (2010 m.) yra konstrukcijos blokai šiam tikslui.

 

Remiantis mokslu grindžiamo tikslo iniciatyva (SBTi), 50 procentų mažinimas 1 ir 2 taikymo srityje per šį dešimties metų laikotarpį yra labai ambicingas ir atitinka 1,5 laipsnio scenarijų – griežčiausią dekarbonizavimo scenarijų SBT.

3 taikymo sritis

Daugiau nei 96 procentų dėl mūsų verslo išmetamo anglies dioksido kiekio susidaro, kai gaminiai yra naudojami. „Scania“ visada matuoja faktinį poveikį klimatui dėl savo gaminių naudojimo per visą ciklą (WtW), taip pat atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį gaminant degalus ar elektrą.

 

Pagal mokslu grindžiamo tikslo iniciatyvą (SBTi) šis tikslas yra toli siekiantis ir suderintas su ambicingiausiu jų sukurtu dekarbonizavimo scenarijumi.

 

Tai yra intensyvumo tikslas, matuojamas CO2 ekvivalentais kilometrui. „Scania“ išmatuos savo gaminių poveikį klimatui, naudodama darbinius duomenis iš savo visų pasaulyje prijungtų sunkvežimių ir autobusų. Tikslas reiškia, kad 2025 m. pagamintų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis kilometrui bus 20 % mažesnis, lyginant su 2015 m. pagamintų transporto priemonių. Mes rinksime duomenis iš atskirų sunkvežimių ir autobusų vienus metus ir juos naudosime faktinėms energijos sąnaudoms ir nuvažiuotų kilometrų skaičiui analizuoti. Tada pridėsime informaciją apie energijos rūšį, kuri buvo naudojama apskaičiuojant poveikį klimatui.

Kaip „Scania“ pasieks klimato tikslus

50 % išmetamo dėl mūsų veiklos CO2 kiekio sumažinimas iki 2025 m.

Kad 2015–2025 m. 50 procentų sumažintume išmetamų teršalų kiekį, turime dirbti keliose veiklos srityse. Viena iš „Scania“ pagrindinių vertybių yra atliekų išvengimas ir čia yra pradžia.

 

Kita svarbi dalis yra energijos naudojimo efektyvumo priemonės, nuolat investuojant į mašinas ir įrenginius, kurie sunaudoja mažiau energijos nei tie, kuriuos jie pakeičia.

 

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – pašalinę visą energijos švaistymą, mes nuolat nagrinėjame galimybes savo iškastinės energijos naudojimą pakeisti atsinaujinančia energija mūsų gamyboje ir vykdant MTP veiklą. Mūsų pasaulinei gamybai tiekiama elektros energija jau nėra iš iškastinių šaltinių (nuo 2020 m.), ir tai nuolat plečiama mūsų komerciniame dirbtuvių tinkle visame pasaulyje.

20 % mūsų gaminių išmetamo CO2 kiekio sumažinimas

Yra keturi pagrindiniai veiklos blokai, kurie padės mums pasiekti mokslu pagrįstą 3 taikymo srities tikslą – gaminių naudojimas.

 

Ateinančiais metais mes dar labiau padidinsime savo tradicinių gaminių efektyvumą. Vienas svarbiausių veiksnių bus naujieji jėgos agregatai ir prijungti komponentai.

 

Kartu su savo klientais taip pat turime rasti efektyvumo, naudodamiesi optimizuotomis specifikacijomis (geresnių matmenų jėgos agregatai, geresnės padangos ir pan.) ir užtikrindami, kad transporto priemonės važiuotų efektyviau (paslaugos vairuotojams, tokios kaip mokymas ir instruktavimas).

 

Šis blokas taip pat apima perėjimą prie atsinaujinančių degalų ar dujų šaltinių vidaus degimo varikliui. Transporto priemonė, naudojanti biodujas, gali sumažinti taršą per visą ciklą (WtW) iki 80 % čia ir dabar, palyginti su dyzelino iš iškastinių šaltinių ekvivalentu. Mes tai paspartinsime, sustiprinę partnerystę transporto ekosistemoje ir glaudžiai bendradarbiaudami su klientais, transporto pirkėjais, infrastruktūros tiekėjais, degalų tiekėjais ir kitais sprendimus priimančiais asmenimis.

 

Greitas perėjimas prie elektrifikavimo yra esminis žingsnis tvaresnės transporto sistemos link. Jau šiandien siūlome iš elektros tinklo įkraunamus hibridinius autobusus ir sunkvežimius bei visiškai elektrinius miesto autobusus ir sunkvežimius, skirtus naudoti mieste. Elektrifikuotos transporto priemonės, naudojančiomis Europos elektros energiją, CO2 emisijas kilometrui sumažins perpus.

 

Pagaliau turime užtikrinti, kad elektra, naudojama mūsų elektrifikuotuose gaminiuose, būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Elektrifikuotos transporto priemonės, naudojančios ekologišką elektrą, sumažins CO2 išmetamų teršalų kiekį iki 98 %, palyginti su įprasta dyzeline transporto priemone, naudojančia iškastinius degalus.

Norėdami pamatyti didesnius vaizdus, spustelėkite toliau pateiktus vaizdus