Vezměte mě na Scania Česká republika .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

SCANIA CO₂NTROL CUP 2018

Tartsd ellenőrzés alatt a járművedet!

  Új verseny a hálózatba kapcsolt Scania járművek tulajdonosainak és vezetőinek, értékes nyereményekkel

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások! Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

  Miért versenyzünk?
  Szabályok
  Információ
  Jelentkezés
  Akár te is lehetsz a győztes!

  Akár te is lehetsz a győztes!

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások! Tartsd ellenőrzés alatt a járművedet!

  JELENTKEZEM

  Miért versenyzünk?

  • A verseny során minden hónapban kiértékeljük a hónap legjobb eredményét, és ezt 150 euró értékű Scania Truck Gear ajándékutalvánnyal jutalmazzuk
  • A verseny végén a 30 legjobb résztvevő meghívást kap egy kötetlen hangulatú, szórakoztató programokat kínáló ünnepségre, ahol Scania Truck Gear ajándékokkal várjuk a vendégeket
  • A SCANIA CO2NTROL CUP 2018 első három helyezettje egy svédországi Scania gyárlátogatáson vesz részt
  • A versenyzők díjazása a régió országaiban külön-külön zajlik, így Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában is ugyanazokban a díjakban részesülnek a legjobbak

  Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások!

  RÉSZT VESZEK A VERSENYEN!

  A SCANIA CO₂NTROL CUP 2018 alapszabályai:

  SCANIA CO₂NTROL CUP 2018

  • A versenyben minden olyan Scania jármű részt vehet, amely C200-as vagy C300-as FMS kommunikátorral van felszerelve (2011 júliusa után gyártott járművek)
  • A verseny három hónapig tart, és számos szempont szerint a legjobb eredmények lesznek értékelve, mint például a Scania Driver Support, a teljesítmény, az alapjárati idő, az üzemanyag-fogyasztás
  • Az objektív verseny biztosítása érdekében minden regisztrált járműnek havonta legalább 4 000 kilométert kell megtennie
  • A végső értékelés során nemcsak a legjobb járműveket méltányoljuk majd, hanem azokat is, amelyek a verseny során a legnagyobb fejlődést érték el
  KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

  KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

  Világszerte több mint 350 000 hálózatba kapcsolt Scania jármű közlekedik az utakon, és az általuk szolgáltatott adatok többféle módon is segítik optimalizálni a tervezést és az üzemeltetést. Végül, de nem utolsósorban a járműrendszerek segítik kiértékelni a járművezetők vezetési stílusát – melyet joggal nevezhetnénk akár művészetnek is –, és támogatják a pilótákat abban, hogy a legjobbat hozhassák ki járművükből.

  Többet a kapcsolódó szolgáltatásokról
  Driver Support

  Driver Support

  Nagyon örülünk annak, hogy a közép-európai Scania CER régió (Magyarország, Csehország, Szlovákia) járművezetői rendelkeznek a Driver Support kiértékelő rendszer legjobb minősítésével, nemcsak Európában, hanem világszinten is. Ezért úgy döntöttünk, hogy az FMS (Flottamenedzsment Rendszer) számos mutatója alapján versenyt hirdetünk számukra, értékes és nagyon érdekes díjakkal!

  Tovább
  BÁRHOL HOZ­ZÁ­FÉR­HET ADATAIHOZ

  BÁRHOL HOZ­ZÁ­FÉR­HET ADATAIHOZ

  Mivel a verseny kiértékelése a járműadatokon alapul, a versenyzőknek sehova sem kell elutazniuk, vagyis nem kell feláldozniuk vagy korlátozniuk a szabadidejüket. Csak vezess úgy, mint máskor, és legyél jobb a többieknél!

  Tovább

  Jelentkezési lap:
   

   

  VERSENYSZABÁLYZAT

  1. A VERSENY SZERZ­VE­ZŐ­JE
   1. A verseny szervezője a Scania Hungária Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1., cégjegyzékszám: 13-09-078644, adószám: 10415577-2-44, a továbbiakban: „Szervező”).
  2. A VERSENY IDŐ­TAR­TA­MA
   1. A Verseny 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart (a továbbiakban: „Versenyidőtartam”).
  3. RE­GISZT­RÁ­CIÓ ÉS RÉSZVÉTEL A VER­SENY­BEN
   1. A versenyben kizárólag az a jogi személy (a gépjármű tulajdonosa) vehet részt, akinek gépjárműve a „Scania Fleet Management” rendszerben regisztrálva van (a továbbiakban: „Verseny Résztvevő”).
   2. A versenyben való részvétel alapfeltétele, hogy az adott gépjármű a versenybe beregisztrálásra kerüljön (a továbbiakban: „Versenyző Gépjármű”).
   3. A versenyben résztvevők korlátlan számú gépjárművet regisztrálhatnak, de minden egyes gépjárművet csak egy alkalommal.
   4. A versenybe való regisztráció 2018. május 31. napjáig lehetséges. A verseny résztvevő az alábbi három módon regisztrálhatja a versenyző gépjárművet:
    • (a) A www.scaniacontrolcup.hu weboldalon (a továbbiakban: „Verseny Weboldal”) található e-mail címre küldött e-mail útján;
    • (b) A regisztrációs lap közvetlenül a Szervező vagy a Szervező által feljogosított személy részére történő átadása útján; vagy
    • (c) A kitöltött regisztrációs lap a Szervező címére történő elküldése útján.
     (a továbbiakban: „Verseny Regisztráció”)
   5. A regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésekor illetve az e-mail elküldése során az alábbi információkat szükséges megadni:
    • (a) A versenyben résztvevő cég nevét;
    • (b) A versenyben résztvevő címét, cégjegyzékszámát, e-mail címét;
    • (c) A versenyben részt vevő gépjármű alvázszámát;
     Amennyiben a regisztrációs lap vagy az e-mail nem tartalmazza a fenti információkat, úgy a versenyző gépjármű a versenyben nem vehet részt.
   6. A gépjárműnek a versenyben történő sikeres regisztrálásáról a verseny résztvevő részére igazolást küld a szervező azon e-mail címre, amely a szervező részére megadásra került.
   7. A versenyben való részvétel önkéntes. Azzal, hogy a résztvevő a versenyben részt vesz jelen feltételeket elfogadja, továbbá vállalja, hogy betartja.
  4. A NYERTES ki­vá­lasz­tá­sa
   1. A verseny nyertese a szervező képviselőiből álló bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”) által kiválasztott Verseny résztvevő. A bizottság a versenyt az alábbi paraméterek alapján kiértékeli:
    • (a) Alapjárat;
    • (b) Tolóüzem;
    • (c) Szállítási hatékonysági mutató, amely számítás alapja a gépjármű rakott össztömege (t) megszorozva a megtett távolsággal (km), osztva az elfogyasztott üzemanyag mennyiségével;
    • (d) A „Scania Driver Support”-ban elért eredmény százalékként kifejezve (%).
     A fenti paramétereken túl, a szervező további paramétereket is figyelembe vehet a verseny eredményének kiértékelése során.
     (a továbbiakban: „Verseny Paraméterek”).
  5. DÍJAK
   1. Kétféle díj kerül kiosztásra:
    • (a) A fődíj egy svédországi Scania gyártósorra történő utazás (a továbbiakban: „Fődíj”).
     A fődíjat a bizottság által kiválasztott három (3) legjobb verseny résztvevő kapja meg.
     A fődíj magában foglalja a Svédországban található Scania gyártósor területére oda- és visszautazás, szállás és a teljes utazás és ott-tartózkodás alatti étkezés költségeit, a gyártósor svédországi látogatását és további, a szervező saját belátása szerint meghatározott programokat két személy részére, akik rendelkeznek C illetve CE kategóriás jogosítvánnyal, és akiket a fődíjat megnyerő verseny résztvevő választhat ki. A verseny résztvevő olyan személyeket nem választhat, akik nem rendelkeznek C illetve CE kategóriás jogosítvánnyal. A verseny résztvevő bizonyosságát adja, hogy a kiválasztott személyek C illetve CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek.
    • (b) A havi díj egy, a havi díj győztesének saját belátása szerinti, 150 euró értékben történő „Scania Truck Gear” terméke illetve termékek vonatkozásában fennálló választási joga (a továbbiakban: „Havi Díj”).
     A havi díj a versenyidőtartam minden naptári hónapjában kerül átadásra, így összesen négy (4) alkalommal.
     A havi díj a bizottság által, az adott naptári hónapban kiválasztott verseny résztvevő részére kerül átadásra.
   2. Azon verseny résztvevők, akik a fődíjat vagy a havi díjat nyerték meg, a verseny regisztráció során megadott e-mail címen értesítésre kerülnek. Amennyiben azon verseny résztvevő, aki a fődíjat vagy a havi díjat nyerte meg, az e-mail értesítést követő 10 napon belül nem jelentkezik a díjért, a verseny résztvevő elveszti jogát a díjhoz és a díj egy, a bizottság által kiválasztott pót verseny résztvevő részére kerül átadásra.
   3. Azon verseny résztvevők, akik semmilyen díjat nem nyertek, nem kerülnek értesítésre.
   4. A verseny lezárultát követően a bizottság harminc verseny résztvevőt választ ki, akiket egy informális találkozóra hívnak meg, ahol egy vendéglátás keretében „Scania Truck Gear” ajándékok kerülnek átadásra a résztvevőknek a szervező belátása szerint.
  6. Vegyes ren­del­ke­zé­sek
   1. Jelen verseny szabályok a verseny weboldalán a teljes versenyidőtartam alatt elérhetőek.
   2. A versenyben való részvétellel a verseny résztvevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégnevét illetve nevét a szervező a versennyel kapcsolatos reklám célokra felhasználja, úgy, mint a verseny résztvevő cégnevének vagy nevének a szervező honlapján történő feltüntetése.
   3. A versenyben való részvétellel a verseny részvevő továbbá feltétel nélkül, saját belátása szerint hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szellemi és ipari tulajdonjogát felhasználják időbeli, területi illetve mennyiségi korlát nélkül, a szervező a versennyel kapcsolatos reklámozása céljából.
   4. A verseny nem magánszemélyek, így nem a versenyző gépjárművek sofőrjei részére került kiírásra, és kifejezetten nem minősül fogyasztók részére kiírt versenynek.
   5. A versennyel kapcsolatban a szervező a verseny weboldalán feltüntetett e-mail címen is elérhető.
   6. A szervező a jelen versenyszabályzatot módosíthatja. A módosításról szóló tájékoztatás a teljes versenyszabályzat szöveggel együtt a verseny weboldalon megtalálható. Ugyanakkor, a szervező a versenyt elhalaszthatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja. Bármely ilyen típusú változás a verseny weboldalon feltüntetésre kerül. A verseny résztvevő nem jogosult a versenyben való részvétel során felmerülő költségének megtérítésére.
   7.  A szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyből a versenyző gépjárművet kizárja.
   8. A szervező kizárja felelősségét a versenyben való részvétellel kapcsolatban felmerülő technikai kérdésekkel kapcsolatosan (ideértve például, a „Scania Fleet Management” rendszert, az internetet vagy a verseny részvevővel fennálló e-mail kapcsolatot).
   9. A verseny időtartama alatt a szervező személyes adatot nem kezel. Személyes adatkezelés esetén a szervező kizárólag a személyes adatkezelésre vonatkozó irányadó jogszabályoknak megfelelően kezel adatot.

  Svéd út

  A 3 legjobb számára

  Nyere&shymény

  Havonta 150 EUR értékben

  Záróbuli

  A 30 legjobb számára