Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .
További információkért látogasson el a Scania-piacra.
Magyarország
Értékesítési régió
Egység
Járművezetői szolgáltatások

CO₂NTROL CUP 2020

Tartsd ellenőrzés alatt a járművedet!

  VERSENY A HÁLÓZATBA KAPCSOLT SCANIA JÁRMŰVEK TULAJDONOSAINAK ÉS vezetőiknek

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások! A regisztráció folyamatos.

  Díjak
  Szabályok
  Információ
  Jelentkezés
  Akár te is lehetsz a győztes!

  Akár te is lehetsz a győztes!

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások! Tartsd ellenőrzés alatt a járművedet!

  JELENTKEZEM

  Díjak

  • A verseny során a Scania minden hónapban díjazásban részesíti a hónap legjobb járművezetőjét, akinek jutalma egy 150 euró értékű Scania Truck Gear ajándékutalvány.
  • A SCANIA CO2NTROL CUP 2020 végén a harminc legjobb versenyző meghívást kap egy kötetlen hangulatú, szórakoztató programokat kínáló ünnepségre, ahol értékes Scania Truck Gear ajándékok várják majd őket.
  • A három hónap során nyújtott összteljesítmény alapján a három legeredményesebb pilóta nyereménye pedig egy gyárlátogatás lesz a Scaniánál, Svédországban.
  • A versenyzők díjazása a közép-európai régió országaiban külön-külön zajlik, így Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában is ugyanazokban a díjakban részesülnek a legjobbak.

  A regisztráció folyamatos

  Mutasd meg, hogy jobb vagy, mint mások!

  RÉSZT VESZEK A VERSENYEN!

  A SCANIA CO₂NTROL CUP 2020 alapszabályai:

  • A versenyben minden olyan járművezető részt vehet, akinek Scania gépjárműve C200 vagy C300 fedélzeti egységgel van felszerelve (2011 júliusa után gyártott Scania járművek). 
  • Az objektivitás érdekében a versenyben részt vevő, regisztrált járműveknek havonta legalább 5000 kilométert kell megtenniük.
  • Az idei verseny 2020 áprilisától júniusáig, három hónapon keresztül tart. 
  KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

  KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

  Világszerte több mint 350 000 hálózatba kapcsolt Scania jármű közlekedik az utakon, és az általuk szolgáltatott adatok többféle módon is segítik optimalizálni a tervezést és az üzemeltetést. Végül, de nem utolsósorban a járműrendszerek segítik kiértékelni a járművezetők vezetési stílusát – melyet joggal nevezhetnénk akár művészetnek is –, és támogatják a pilótákat abban, hogy a legjobbat hozhassák ki járművükből.

  Többet a kapcsolódó szolgáltatásokról
  Driver Support

  Driver Support

  Nagyon örülünk annak, hogy a közép-európai Scania CER régió (Magyarország, Csehország, Szlovákia) járművezetői rendelkeznek a Driver Support kiértékelő rendszer legjobb minősítésével, nemcsak Európában, hanem világszinten is. Ezért úgy döntöttünk, hogy az FMS (Flottamenedzsment Rendszer) számos mutatója alapján versenyt hirdetünk számukra, értékes és nagyon érdekes díjakkal!

  Tovább
  BÁRHOL HOZ­ZÁ­FÉR­HET ADATAIHOZ

  BÁRHOL HOZ­ZÁ­FÉR­HET ADATAIHOZ

  Mivel a verseny kiértékelése a járműadatokon alapul, a versenyzőknek sehova sem kell elutazniuk, vagyis nem kell feláldozniuk vagy korlátozniuk a szabadidejüket. Csak vezess úgy, mint máskor, és legyél jobb a többieknél!

  Tovább

  JELENTKEZÉS

   

  A „scania CO2NTROL CUP 2020” verseny szabályai

  1. Alapvető rendelkezések

  1.1         A jelen dokumentum tárgya a „SCANIA CO2NTROL CUP 2020“ verseny („Verseny“) szabályzatának („Szabályzat”) teljes módosítása. A jelen Szabályzat az egyetlen olyan dokumentum, amely a Verseny szabályait jelentősen módosítja. A jelen Szabályzat csak írásbeli módosítások formájában változtatható meg, amelyeket ugyanúgy tesznek közzé, mint a jelen dokumentumot.

  1.2         A Verseny szervezője a Scania Hungária Kft. székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1. Cégjegyzékszám: 13 09 078644, nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága(„Szervező”).

  2. A verseny időtartama és helyszíne

  2.1         A Verseny 2020. április 1-jétől 2020. június 30-ig („A Verseny időtartama”) tart Magyarországon („A Verseny helyszíne”).

  3. Részvétel a Versenyen

  3.1         Kizárólag olyan jogosult jármű üzemeltetője (jogi személy vagy természetes személy) vehet rész a Versenyen, aki vállalkozó, és akinek járműve a Scania Flotta Menedzsment rendszerben van regisztrálva, és aki megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek („Versenyzők”).

  3.2         A Versenyből ki vannak zárva a Szervező és leányvállalatainak, valamint a Szervező beszállítóinak munkavállalói, a Szervezővel a verseny megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatban egyéb módon együttműködő személyek, valamint e személyek Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. Abban az esetben, ha egy ilyen kizárt személy nyertessé válik, e személy a díjra nem jogosult, és a Szervező, a belátása szerint, a díjat a Szabályzat 6.6 pontja szerint egy másik Versenyzőnek biztosíthatja, aki teljesítette a Versenyen való részvétel feltételeit, vagy más célokra is felhasználhatja azt.

  3.3         Egy személy csak egyszer jelentkezhet a Versenyre. Ha ugyanaz a Versenyző többször regisztrál, csak a Versenyző első regisztrációja kerül be a Versenyre.

  3.4         A Versenybe kizárólag azokat veszik fel, és csak azokból válhatnak Nyertesek, akik teljesítik a Verseny összes előírt feltételét. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint értékelje, hogy az egyes Versenyzők teljesítik-e a verseny feltételeit, és a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket nem teljesítő Versenyzőket saját belátása szerint kizárja a Versenyből.

  4. Regisztrálás a Versenyre

  4.1         A Versenyen való részvétel alapfeltétele, a Versenyző regisztrálása és legalább egy jogosult jármű bejelentése. A Verseny minden olyan Scania járműre vonatkozik, amely C200 vagy C300 kommunikátorral van felszerelve (azaz olyan járművek, amelyeket 2011/7. után gyártottak), és amelyekben legalább egy aktív monitorozó csomag van („Versenyjármű").

  4.2         A Versenyző korlátlan számú Versenyjárművet jelenthet be, de minden járművet csak egyszer és mindig külön regisztrációval.

  4.3         A Versenyre elektronikus regisztrációs űrlapon keresztül lehet regisztrálni a www.scaniacontrolcup.hu weboldalon („Weboldal”) 2020. március 31-ig („Regisztrációs űrlap”).

  4.4         A versenyre történő regisztrációhoz a regisztrációs űrlapon a következő információkat kell megadni:

  a)      a Versenyző cégneve;

  b)      A Versenyző elérhetőségei: cím irányítószámmal, e-mail cím;

  c)      A Versenyjármű alvázszáma.

  Abban az esetben, ha a Regisztrációs űrlap nem tartalmazza a fenti információkat, a jelöltet Versenyzőként nem lehet regisztrálni, és a járművet Versenyjárműként nem lehet bejelenteni a Versenyre.

  4.5         A Versenyző sikeres regisztrációját és Versenyjárműve bejelentését a Versenyre a Versenyző számára a megadott e-mail címre küldött értesítéssel fogja a Szervező megerősíteni, legkésőbb a kitöltött regisztrációs űrlap elküldésétől számított nyolc (8) napon belül.

  4.6         Ha a Versenyző nem felel meg a versenyen való részvétel feltételeinek, a Szervező a jelenlegi lehetőségektől függően arra törekszik, hogy erről a tényről a Versenyzőt tájékoztassa, és a Szervező kapcsolattartó munkatársán keresztül támogatást nyújtson.

  4.7         A Versenyen való részvétel önkéntes. A Versenyre történő regisztrációval a Versenyző elfogadja a jelen Szabályzatot, és vállalja, hogy teljes mértékben betartja azt. A Versenyzőnek erről kötelessége továbbá minden olyan személyt tájékoztatni, aki a Versenyző részéről részt vesz a Versenyen (különösen az általa a Versenyre bejelentett Versenyjárművek összes vezetőjét).

  5. A Verseny MŰSZAKI FELTÉTELEI

  5.1         A Verseny ideje alatt a Szervező az 5.3 pontban szereplő paraméterekkel rendelkező, a járművekre felszerelt C200/C300 kommunikátor segítségével figyelemmel kíséri a Versenyjárműveket, és a Szabályzatnak megfelelően folyamatosan értékeli őket, és ezt kizárólag a Verseny értékelése céljából teszi.

  5.2         A Verseny nyertese az a Versenyző lesz, akinek a Versenyjárművét az 5.3 pontban megadott paraméterek alapján a Szervező képviselőiből álló bizottság (a Bizottság) a legsikeresebbnek értékeli.

  5.3         A Bizottság a következő paraméterek alapján fogja értékelni a Versenyjárművet:

  a) alapjárat;

  b) szabadon gurulás;

  c) a szállítási teljesítmény, a Versenyjármű súlya és a megtett kilométerek szorzata elosztva az elfogyasztott üzemanyag mennyiségével literben;

  d) a Scania Drivers Support programban elért érték százalékban (%) kifejezve.

  („Versenyparaméterek”)

  5.4         A Verseny objektív lebonyolításának biztosítása érdekében minden Versenyjárműnek legalább 5000 km-t kell megtennie a Versenyidőszak minden naptári hónapjában.

  5.5         A Szervezőnek kizárólagos joga van a Verseny paramétereinek az egyes Versenyzők általi teljesítését megítélni (lásd a szabályzat 3.4 pontját). A Szervezőnek jogában áll a Versenyzőt véglegesen kizárni, ha arra gyanakszik, hogy a Versenyző (beleértve a Versenyző részéről fellépő személyeket) olyan csalás vagy más, a jó erkölccsel ellentétes magatartás révén érte el Verseny-eredményét, amely képes befolyásolni a Verseny eredményeit. Ez a döntés a Versenyző kizárásáról végleges, jogorvoslat lehetősége nélkül.

  6. A Verseny FŐDÍJA

  6.1         A Verseny kétféle díjért folyik:

  a)      a fődíj, amely egy kiválasztott svédországi Scania gyártó üzembe tett utazás („Fődíj”); és

  b)      havi fődíj, tetszőleges válogatás bruttó 150 euró értékben a Scania Truck Gear kollekcióból a havi fődíj („Havi fődíj”) nyertesének saját döntése alapján.

  6.2         A fődíjat három (3) Versenyző kapja meg, akik Versenyjárműveit a Bizottság a fenti paraméterek alapján a teljes Versenyidőszakban a legsikeresebbeknek ítéli meg. Minden Versenyző csak egy Fődíjat kaphat. Ha a Bizottság egy konkrét Versenyzőt egynél több Versenyjárművel értékelt a legsikeresebbnek, a Fődíjat csak egyszer ítélik oda neki.

  6.3         A Fődíj két személyre szóló utazás a Scania egyik svédországi gyártó üzemébe. Az utazás magában foglalja a svédországi Scania üzembe és onnan vissza történő szállítást, szállás és étkezés biztosítását az utazás során az egész ott tartózkodás idején, minden a Szervező választása szerint, a svédországi Scania üzem látogatását és további programot a Szervező saját megfontolása szerint. Az utazáson való részvételre a személyeket a Fődíjat nyert Versenyző nevezi meg. Mindkét résztvevőnek azonban érvényes C és CE vezetői engedéllyel kell rendelkeznie. Ezért a Versenyző nem jelölhet ki olyan személyeket (személyt), akik nem rendelkeznek C és CE vezetői engedéllyel. A Versenyző vállalja, hogy a Szervező kérésére az általa kijelölt személyek igazolják, legkésőbb az utazásra való megérkezésekor, hogy rendelkeznek C és CE vezetői engedéllyel. A Versenyzőnek, amennyire lehetséges, elsősorban a sikeres Versenyjármű vezetőjét kell kijelölnie. A Szervező azonban ezt semmilyen módon nem ellenőrzi.

  6.4         A havi fődíjat minden naptári hónapban odaítélik a Versenyidőszak alatt, azaz háromszor. A Havi fődíj kupon formátumú, és a Scania Truck Gear kollekcióból bruttó 150 euróig történő áru kiválasztására jogosít a Scania Hungária Kft. szervizeiben.

  6.5         A Havi fődíjat azzal a Versenyjárművel rendelkező Versenyző kapja, akit a Bizottság a fenti paraméterek szerint a naptári hónapban a legsikeresebbnek értékel. Minden egyes Versenyző egy naptári hónapban csak egy Havi fődíjat kaphat. Ha a Bizottság egy konkrét Versenyzőt egynél több Versenyjárművel értékelt a legsikeresebbnek, a Havi fődíjat az adott naptári hónapért csak egyszer ítélik oda neki.

  6.6         A Fődíjat vagy a Havi fődíjat elnyert Versenyzőt a díj megnyeréséről a Versenyre való regisztrációkor megadott e-mail címre küldött e-mailben értesítik. Ha a Fődíjat vagy a Havi fődíjat elnyert Versenyző az információs e-mail kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül nem jelentkezik, akkor ez a Versenyző elveszíti a díjra való jogosultságát, és a díj a pót-nyertesnek jár, akit erre a célra a Bizottság választ ki azonos paraméterek alapján.

  6.7         A Verseny kiértékelése után a Szervező a Weboldalon közzéteszi a nyertesek cégnevét és a Fődíj esetén az általa az utazásra kijelölt személyek nevét. A Havi fődíj esetében azonos módon közzéteszi nyertesek cégnevét. A Szervező nem teszi közzé a többi Versenyző rangsorát.

  6.8         Azokat a Versenyzőket, akik semmilyen díjat nem nyertek, semmilyen módon nem értesítjük.

  6.9         A Verseny befejezése után a Bizottság által az 5.3 pontban szereplő paraméterek alapján kiválasztott harminc (30) sikeres versenyző (függetlenül a versenytársaik számától) két személyre szóló meghívást kap egy informális társasági összejövetelre, amelyen egy vonzó kulturális programot és a Scania Truck Gear kollekciójából való ajándékot biztosítanak számukra a Szervező választása szerint.

  6.10     A nyertesek nyereményeivel kapcsolatban felmerülő adókötelezettségeket a nyertes viseli.

  7. Adatvédelem és az adatok rögzítéséhez és felhasználásához szükséges engedély

  7.1         A Versenyen való részvétellel a Versenyző tudomásul veszi, hogy a Scania Hungária Kft., amelynek székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1., Cégjegyzékszám: 13 09 078644, mint Adatkezelő, a Versenyző Regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait, valamint a Versenyző által a Versenyen való részvétel érdekében megadott egyéb személyes adatokat (például információkat a Versenyző részéről részt vevő más személyekről) a Verseny lebonyolítása, valamint a Fődíj, illetve Havi fődíj átadása céljából a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján (szerződés teljesítése) kezeli. A Szervező a személyes adatokat a Versenyidőszak végétől számított hat (6) hónapig kezeli, ezt követően törli. A Szervező meghatározott (a bizonylatok megőrzésével kapcsolatos) személyes adatokat a Számviteli tv. 169.§-ának való megfelelés céljából a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján 8 évig őrzi meg. A Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók: Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Svédország, valamint a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország), tekintettel a Versenyre való jelentkezéshez szükséges Google Form kitöltésére.

  7.2         A Versenyen való részvétellel a Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyjárműre vonatkozó adatok kezelése a C200/C300 kommunikátoron keresztül történik, és a kapott adatok nem kapcsolhatók össze a Versenyző vagy a Versenyző részéről részt vevő más személyek személyes adataival. A Verseny egyetlen szakaszában sem kezelnek személyes adatokat a regisztrációs űrlapon megadott adatokon felül. A Versenyző részéről kijelölt esetleges további résztvevők személyes adatait csak a Fődíj tárgyát képező utazás odaítélése és megvalósítása céljából, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli a Szervező.

  7.3         Ha a Versenyző a regisztráció során önként megjelöli a megfelelő négyzetet (azaz a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint hozzájárulását adja), akkor beleegyezik a személyes adatok marketing célú kezelésébe is, azaz a marketing adatbázisba történő felvételbe, amely az áruk és szolgáltatások felkínálására vonatkozik, valamint a Szervező marketing eseményeiről,a Szervező termékeiről és szolgáltatásairól szóló információk és marketing ajánlatai küldésére szolgál, ideértve a kereskedelmi kommunikáció elektronikus úton történő küldését, különösen SMS-ek és e-mailek útján, a regisztráció során megadott összes elérhetőség felhasználásával.

  7.4         A fenti marketing célú adatkezelés addig tart, amíg a hozzájárulást vissza nem vonják. A Versenyzőnek joga van a beleegyezést bármikor visszavonni a Szervező fent említett címén vagy e-mailben: marketing@scania.hu. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  7.5         A Versenyzőt és/vagy a Versenyző részéről részt vevő más személyeket az alábbi jogok illetik meg, mely jogokat bármikor jogosultak gyakorolni. Ez a jog a következőkre vonatkozik: (i) a személyes adatokhoz való hozzáférés, (ii) a pontatlan vagy valótlan személyes adatok helyesbítése és a hiányos személyes adatok kiegészítése, (iii) a személyes adatok törlése, ha a személyes adatokra már nincs szükség (iv) a személyes adatok kezelésének korlátozása; (v) az adatokhoz való hozzáférés, és (vi) a tiltakozás joga, amely után a személyes adatok kezelése megszűnik, amennyiben nem igazolódik be, hogy az adatkezelésnek komoly jogszerű indokai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen, ha az indok esetleg törvényes követelések végrehajtása. Ugyanakkor az érintett személynek lehetősége van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál (különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar felügyeleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elérhetőségei: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; tel.: +36 1 391 1400; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c..

  7.6         A Szervező, amennyiben az érintett személy hozzájárulását adja, az esetleges Fődíjjal vagy Havi fődíjjal és különösen annak átadásával kapcsolatban ingyenesen rögzítheti, megjelenítheti sokszorosíthatja és terjesztheti a Versenyzőre vagy az általa kijelölt személyre vonatkozó képet, portrét, állóképeket és videó- és hangfelvételt, vagy a Verseny keretében felhasznált személyes jellegű megnyilvánulásaik, írásos anyagaik, személynevük, vezetéknevük, beleértve azok feldolgozását és beillesztését az audiovizuális alkotásba, éspedig a médiában, az interneten vagy a szervező promóciós anyagaiban a Verseny során és a Versenyidőszak végétől számított egy (1) évig.

  8. Közös rendelkezések

  8.1         A jelen Szabályzat a Verseny egész időtartama alatt elérhető lesz a Weboldalon.

  8.2         A Szervezővel e-mailben is fel lehet venni a kapcsolatot a marketing@scania.hu címen.

  8.3         A Versenyen történő részvétellel a Versenyző elfogadja a jelen Szabályzatot, és vállalja, hogy teljes mértékben betartja azt. A jelen Szabályzatban nem szabályozott, a Versennyel kapcsolatosan felmerülő jogokra és kötelezettségekre Magyarország törvényei az irányadók.

  8.4         A Verseny eredményei véglegesek, fellebbezés lehetősége nélkül. A Szabályzat betartásával kapcsolatos kétségek esetén a Versenyzőnek kell bizonyítania a döntő tényeket.

  8.5         A Szervező fenntartja a jogot a Verseny Szabályzatának bármikor történő megváltoztatására vagy módosítására, illetve a Verseny lerövidítésére, meghosszabbítására vagy megszüntetésére indokolás megjelölése és kártérítés meghatározása nélkül, éspedig a Versenyző a Verseny Szervezőjével szembeni bármilyen igényei nélkül. A Szabályzat vagy a Verseny minden ilyen változását a weboldalon teszik közzé. A Szervező csak kivételes okokból végez változtatásokat, főként a Szervező ésszerű befolyásától független körülményekre történő reagálásként tesz ilyet, ideértve a műszaki vagy jogi indokokat is, és azzal a feltétellel, hogy a Szervező mindig igyekszik minimalizálni a Versenyzőkre gyakorolt hatást.

  8.6         A Fődíj vagy a Havi fődíj helyett pénzbeli kifizetés nem lehetséges, és a Versenyző nem tarthat igényt a díj cseréjére. A Szervező ugyanígy nem felel semmilyen kárért, amelyet a Versenyző vagy részéről részt vevő más személyek szenvedhetnek a Versenyen való részvétel során, vagy a megnyert díj használatával kapcsolatban.

  8.7         A Versenyen való részvétellel a Versenyző beleegyezik abba, hogy a Szervező a cégére vonatkozó adatot a Szervező a Versenyhez kapcsolódóan felhasználhatja a Szervező népszerűsítésére, ideértve például a Versenyző cégének közzétételét a Szervező weboldalán.

  8.8         A verseny nem fogyasztók számára szól.

  8.9         A Szervező fenntartja a jogot a Versenyző és/vagy a Versenyjármű kizárására a versenyből.

  8.10     A Szervező nem vállal felelősséget a Versenyen való részvétellel kapcsolatos technikai problémákért (ideértve például a Versenyzővel való kapcsolattartásra használt Scania Flotta Menedzsment, az internet vagy az e-mail kapcsolat működéséért).

  8.11     A Szervező valamennyi, a Versennyel kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

   

  Hatálybalépés: 2020. február 1.

  Svéd út

  A 3 legjobb számára

  Nyere&shymény

  Havonta 150 euró értékben

  Záró- buli

  A 30 legjobb számára