Vigyél el a Scania Magyarországra .
További információkért látogasson el a Scania-piacra.
Magyarország
értékesítési régió
Production units

Griffin hűségprogram

Üdvözöljük a Scania Griffin hűségprogram­ban!

 

A Scania szó nem csak tökéletes és kényelmes járművet jelent, hanem szervizelési és pénzügyi szolgáltatások széles választékát is, amelyeket folyamatosan bővítünk és továbbfejlesztünk. A Scania most lehetőséget kínál a SCANIA GRIFFIN hűségprogramában való részvételre. Szerezzen pontokat vásárlásaival, majd váltsa be azokat értékes ajándéktárgyakra!

Griffin kártya

Griffin kártya

A hűségprogramba való belépéshez és Griffin kártya igényléséhez kérjük, töltse ki valamelyik Scania márkaszervizünkben a jelentkezési lapot. A jelentkezés elfogadása után a kiválasztott márkaszervizben átveheti saját tagsági kártyájátt, amely lehetővé teszi a pontgyűjtés azonnali megkezdését.

A Griffin programba bármely járművezető regisztrálhatja magát, aki a szervizeink valamelyikébe hordja javításra, karbantartásra vállalata tehergépkocsijait. A programban mind a saját, mind a szerződött szervizek részt vesznek.

Pontgyűjtés

Pontok számítása
A pontok beváltása
Feltételek
Jelentkezés

A Scania márkaszervizekben történt javítások, karbantartások igénybevétele, alkatrészek vásárlása után, minden elköltött 12.000 Ft után egy pont kerül jóváírásra a kártyán. A Scania márkaszerviz alkalmazottja tudja a rendszerben a Scania kártyán lévő pontok mennyiségét ellenőrizni, illetve megállapítani.

Az összegyűjtött pontok ajándéktárgyakra, pótalkatrészekre, tartozékokra vagy szolgáltatásokra válthatók át, a Scania Griffin katalógusban és annak mellékleteiben megadottak szerint.

I. Fogalom-meghatározások

A jelen szabályzatban az alábbi kifejezések – amennyiben a szövegösszefüggés nem követeli meg másként – a következő jelentéssel rendelkeznek:

1.1. SCANIA HUNGÁRIA Kft. – székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1.

1.2. SCANIA GRIFFIN PROGRAM RÉSZTVEVŐJE – az a személy, aki a jelen szabályzatban meghatározott módon részt vesz a programban, SCANIA GRIFFIN kártyát kapott  és a kártyát aláírta.

1.3. SCANIA GRIFFIN KÁRTYA – a program résztvevői részére kiadott kártya, amely a résztvevő azonosítására és a program keretében gyűjtött pontok nyilvántartására szolgál.

1.4. SCANIA GRIFFIN KATALÓGUS – a Scania Griffin program szabályait tartalmazó dokumentum (tartalmazza azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a felsorolását, 

amelyek megvásárlása esetén a programban résztvevő pontokat kap, továbbá tartalmazza a felsorolt termékek és szolgáltatások megvásárlása esetén járó pontok számát, valamint a program keretében adott ajándéktárgyak jegyzékét).

1.5. AJÁNDÉKTÁRGY – a SCANIA GRIFFIN katalógusban felsorolt, tárgyak vagy szolgáltatások formájában adott kedvezmény.

1.6. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA – olyan ajándéktárgy megrendelésének visszaigazolása, amelynek átvétele közvetlenül a megrendelés után nem lehetséges;  a jogosultság megerősítése a résztvevő számára a Scania márkaszervizben az ajándék megrendelésekor.

1.7. PONT – elszámolási egységek, amelyeket a programban résztvevő személyek gyűjtenek a kiválasztott áruk vagy szolgáltatások megvásárlásakor a Scania program  szabályzatában, illetve a Scania katalógusban megadott feltételek szerint.

1.8. AKTUÁLIS PONTSZÁM – azoknak a pontoknak a száma, amelyeket a programban résztvevő személy – a Scania program szabályzatában, illetve a Scania program katalógusban megadott feltételekkel összhangban – az áruk vagy szolgáltatások megvásárlásával összegyűjtött, és még nem használt fel a Scania programkatalógusban megadott ajándéktárgyak beszerzésére.

1.9. SCANIA MÁRKASZERVIZ – Scania szervizszolgáltatásokat nyújtó, valamint Scania részegységeket és alkatrészeket értékesítő, a Scania Hungária Kft. (a SCANIA CV AB vállalat által meghatalmazott vállalat) meghatalmazásával rendelkező, Magyarország területén működő üzemegysége. A programban résztvevő márkaszervizek felsorolása a www.scania.hu weboldalon található meg.

1.10. RÉSZTVEVŐI JELENTKEZÉS – a SCANIA GRIFFIN programban való részvétel iránt érdeklődő személy által benyújtott jelentkezési lap, amely tartalmazza a jelentkező személyi adatait, valamint hozzájárulását a személyi adatainak a Scania általi feldolgozásához. A jelentkezési lap jelenti a személyi adatok feldolgozásának alapvető dokumentumát. A programban résztvevő személy a jelentkezéskor egyúttal hozzájárul a termékinformációk részére történő megküldéséhez.

II. Általános rendelkezések

2.1. A SCANIA GRIFFIN program szervezője a SCANIA HUNGÁRIA Kft.; a vállalat székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 1.

2.2. A program résztvevői és a program szervezője közötti viszony a hűségprogramban való részvételen alapul.

2.3. A program megszervezése Magyarországon történik, ez azt jelenti, hogy a Magyarországon szerzett pontokat kizárólag Magyarország területén lehet felhasználni.

2.4. A program 2013. október 1-jén kezdődik és a 11.4. pont szerinti visszavonásig tart.

2.5. A SCANIA GRIFFIN program célja a programban résztvevő és a Scania márkaszervizekben árut vagy szolgáltatást vásároló személyek jutalmazása. A jelen szabályzat meghatározza a SCANIA GRIFFIN programban való részvétel feltételeit, amelyet a program résztvevőinek el kell fogadniuk, és beleegyezésüket a programba történő bejelentkezéskor aláírásukkal kell igazolniuk.

2.6. A SCANIA GRIFFIN program a Scania márkaszerviz-hálózat keretében zajlik. A Scania fenntartja annak jogát, hogy bármikor – tartós vagy ideiglenes jelleggel – kizárja az egyes szervizeket a SCANIA GRIFFIN programból, illetve kizárja az egyes márkaszervizeket a résztvevőknek adott ajándéktárgyak megrendeléséből, illetve átvételéből. A SCANIA GRIFFIN programban résztvevő márkaszervizek jegyzéke a www.scania.hu weboldalon található meg.

III. A SCANIA GRIFFIN programban való részvétel feltételei

3.1. A SCANIA GRIFFIN programban kizárólag nagykorú, cselekvőképes és Magyarország területén levelezési címmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt – beleértve a Magyarország területén levelezési címmel rendelkező külföldi személyeket is.

3.2. SCANIA GRIFFIN programba történő jelentkezés feltételei a következők:
a) meghatározott áruk vagy szolgáltatások megvásárlása Scania márkaszervizben, amelyek megvásárlása SCANIA GRIFFIN pontok adásával jár;
b) a résztvevői jelentkezési lap megfelelő módon történő kitöltése és átadása Scania márkaszervizben, vagy a jelentkezés on-line úton történő megküldése a www.scania.hu weboldalon; a résztvevői jelentkezésnek tartalmaznia kell a programba jelentkező személy családi nevét és keresztnevét, levelezési címét,  telefonszámát, születési idejét, valamint saját kezű aláírását.

3.3. A résztvevői jelentkezési lap a programban résztvevő Scania márkaszervizekben kapható meg, vagy a www.scania.hu weboldalon áll rendelkezésre. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelen szabályzat 3.2.(b) pontjában megadott adatokat. A jelentkezési lap saját kezű kitöltése és aláírása után a jelentkezési lapot a Scania márkaszervizben kell leadni. A SCANIA 

GRIFFIN kártyát, valamint a SCANIA GRIFFIN programban való részvételt tanúsító igazolást a résztvevő személy 21 napon belül postai úton kapja meg, vagy a jelentkezés átadása után a Scania márkaszervizben veheti át.

3.4. Amennyiben a programban résztvevő adataiban bármilyen változás következik be, a résztvevő a változás bekövetkeztétől számított 14 napon belül köteles a változásról a Scania vállalatot a scaniagriffin@scania.hu e-mail címre küldött üzenetben tájékoztatni. A Scania nem felelős az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatti esetleges következményekért.

3.5. A Scania nem felelős valótlan adatok közlése vagy más személy adatainak megadása miatti következményekért.

3.6. A jelen szabályzat rendelkezéseitől függetlenül a Scania fenntartja a jogot, hogy a SCANIA GRIFFIN programba való jelentkezés szabályait egyoldalúan módosítsa.

3.7. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban a programban való részvételhez feltétlenül szükséges, így a résztvevő aláírásával hozzájárul a személyes adatinak jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

3.8. A SCANIA HUNGÁRIA Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.) feldolgozza és kezeli a program résztvevőinek a jelentkezési lapban megadott adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

3.9. A program résztvevői tájékoztatást kérhetnek a Scaniától személyi adataik kezeléséről, jogosultak továbbá a személyes adataik helyesbítését, valamint törlését és zárolását kérni. Amennyiben a Scania erre irányuló kérelmét elutasítja, úgy ez ellen bírósági jogorvoslattal lehet élni, vagy a Hatósághoz lehet fordulni.

3.10. A program résztvevője a jelentkezési lap aláírásával elfogadja a SCANIA GRIFFIN program szabályait, és kifejezetten beleegyezik, hogy a Scania vállalat feldolgozza a jelentkezési lapban megadott személyi adatait, továbbá azokat a törvény alapján kezeli, valamint feldolgozza a program résztvevője által vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos azon adatokat, amelyekhez a résztvevőnek a SCANIA GRIFFIN hűségprogramban történő részvétele során a Scania hozzájuthat (az áruk és szolgáltatások fajtája és mennyisége, a gyűjtött pontok száma).

3.11. A szóban forgó személyi adatok kizárólag a SCANIA GRIFFIN hűségprogram céljainak megvalósításához, azaz a SCANIA GRIFFIN hűségprogram szerinti kötelezettségek rendben történő teljesítéséhez, valamint a piaci megrendelői magatartás meghatározásának céljából dolgozhatók fel, az áruk és szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

3.12. A programban résztvevő személyek a jelentkezéssel mindenekelőtt ahhoz járulnak hozzá, hogy a Scania maga a résztvevők személyi adatait kezelje, vagyis ennek alapján jogosult azokat gyűjteni, felvenni, elektronikus formában és elektronikus adathordozón rögzíteni, rendszerezni, írásos vagy elektronikus formában tárolni, megváltoztatni, felhasználni, lekérdezni, továbbítani, nyilvánosságra hozni, összehangolni vagy összekapcsolni, zárolni, törölni és megsemmisíteni, valamint azok további felhasználását megakadályozni, szükség esetén és a hűségprogram szükségleteinek erejéig pedig a Scania vállalatban tőkerészesedéssel rendelkező tulajdonos, valamint a SCANIA GRIFFIN programhoz árut szállító, szolgáltatást nyújtó vagy bónusszal hozzájáruló szerződéses partner részére megadni. A Scania jogosult a SCANIA GRIFFIN kártya személyre szóló elkészítése céljából a programban résztvevő személy családi nevét, keresztnevét és lakcímét kiadni. A személyi adatok feldolgozásához való hozzá-járulás a programban való részvétel ideje alatt érvényes. A programban résztvevő személy által a személyi adatok feldolgozásához megadott hozzájárulás a személyi adatok direkt marketing céljaira történő megadásához való hozzájárulást is jelenti (abban az esetben, ha meg vannak adva az űrlapban), amely hozzájárulás a Scania részére megküldött és aláírt írásbeli bejelentésben bármikor visszavonható. A programban résztvevő személy utólagos, az űrlapon saját kezű aláírással megerősített hozzájárulása esetén a Scania a személyi adatokat marketing célokkal is feldolgozhatja, mégpedig a jövőben a saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, továbbá megadhatja a személyi adatokat a Scania vállalattal együttműködőknek reklám- és propagandakampányok szervezéséhez, valamint a Scania vállalatban tőkerészesedéssel rendelkező tulajdonos részére. A fent említett, a személyi adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulást a SCANIA GRIFFIN programban résztvevő személy a SCANIA GRIFFIN kártya aláírásával is megadja.

IV. A SCANIA GRIFFIN kártya

4.1. A SCANIA GRIFFIN kártya a program résztvevőjének azonosítására, valamint a résztvevő által szerzett pontok nyilvántartására szolgál. Minden SCANIA GRIFFIN kártya a programban résztvevő tulajdonos részére adott számmal rendelkezik. A SCANIA GRIFFIN kártyát a program résztvevőjének átvételkor azonnal alá kell írnia. Az alá nem írt SCANIA GRIFFIN kártya érvénytelen.

4.2. A programban résztvevő személyek csak egy SCANIA GRIFFIN kártyával rendelkezhetnek. Amennyiben a program valamely résztvevője egynél több kártyával rendelkezik, a Scania jogosult az érintett résztvevő személy valamennyi kártyáját stornírozni, és egyidejűleg a SCANIA GRIFFIN programban szerzett, a kártyákon jóváírt pontjait törölni.

4.3. A programban résztvevők számára kiadott SCANIA GRIFFIN kártya a Scania vállalat tulajdona.

4.4. A SCANIA GRIFFIN kártya nem minősül hitelkártyának, bankkártyának vagy fizetőkártyának.

4.5. A SCANIA GRIFFIN kártya határozatlan ideig, azonban legfeljebb a SCANIA GRIFFIN program befejeződéséig érvényes.

4.6. A SCANIA GRIFFIN kártyát kizárólag a kártyán feltüntetett személy jogosult használni. A SCANIA GRIFFIN kártyát kizárólag a kártyával jogosan rendelkező személy nyújthatja be. A program szervezője fenntartja a jogot a SCANIA GRIFFIN kártyát benyújtó személy személyazonosságának ellenőrzésére, beleértve a kártyát benyújtó személy aláírásának ellenőrzését is.

4.7. A SCANIA GRIFFIN kártyán jóváírt pontoknak a programban résztvevő más személy SCANIA GRIFFIN kártyájára történő átvitelére nincs lehetőség.

V. A SCANIA GRIFFIN kártya elvesztése, ellopása vagy megsérülése

5.1. A SCANIA GRIFFIN kártya megsérülése esetén a programban résztvevő személy kérheti a kártya új, sértetlen kártyára történő cseréjét. A programban résztvevő személynek a kérelmet a scaniagriffin@scania.hu e-mail címre küldött üzenetben kell benyújtania. Ezt követően a Scania új SCANIA GRIFFIN kártyát állít ki, amelyet postai úton küld meg a programban résztvevő személy részére. A programban résztvevő személy a pontgyűjtést az új kártyára a kártya kézhezvételétől fogva kezdheti meg. A sérült kártyára gyűjtött pontok jóváírásra kerülnek az új kártyán.

5.2. A SCANIA GRIFFIN kártya elvesztése esetén (például lopás következtében) a programban résztvevő személynek a kártya elvesztését a scaniagriffin@scania.hu e-mail címre küldött üzenetben be kell jelentenie. A Scania ezt követően a kártyát letiltja, az addig szerzett pontok pedig jóváírásra kerülnek az új kártyán.

5.3. Az új SCANIA GRIFFIN kártya kiadásának feltételei azonosak a SCANIA GRIFFIN programba történő bejelentkezés feltételeivel, azaz az abban az időben érvényes jelentkezési feltételekkel, amikor a programban résztvevő személy új SCANIA GRIFFIN kártya kiadását kéri.

5.4. A Scania a SCANIA GRIFFIN kártya elvesztése vagy megsérülése miatt keletkezett semmilyen kárért nem felelős.

VI. Pontgyűjtés

6.1. A programban résztvevő személy a pontgyűjtést a programba történő bejelentkezést és a SCANIA GRIFFIN kártya átvételét követően kezdheti meg, a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel.

6.2. A programban résztvevő személy a vásárlás napján érvényes SCANIA GRIFFIN programkatalógusban, valamint a Scania márkaszervizekben kihelyezett, a SCANIA GRIFFIN programmal kapcsolatban kiadott tájékoztató anyagokban felsorolt áruk és szolgáltatások megvásárlásakor tesz szert pontokra, feltéve, hogy eleget tesz a jelen szabályzatban megadott feltételeknek. A programból ki vannak zárva a garanciális javítások, a karbantartási és javítási szerződések hatálya alá tartozó járművek, az érvényes karbantartási szerződés hatálya alá tartozó járműveken végzett szervizvizsgálatok, a baleseti javítások, ezenkívül nem adhatók hozzá a szerzett pontokhoz az értékesítési akciók keretében megvásárolt, kedvezőbb (alacsonyabb) árú alkatrészek és szolgáltatások utáni pontok.

6.3. A jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban történő pontgyűjtési lehetőségek bővülése esetén a Scania a programban résztvevőket erről a márkaszervizekben  kihelyezett tájékoztató anyagokon keresztül, valamint a www.scania.hu weboldalon tájékoztatja.

6.4. A Scania fenntartja a jogot, hogy a programban résztvevő egyes személyeknek – a jelen szabályzatban, a programkatalógusban vagy a SCANIA GRIFFIN programhoz kapcsolódó más szabályokban megadott esetekben – a 6.2. pontban megadottól eltérő feltételekkel ismerjen el SCANIA GRIFFIN pontokat.

6.5. A végrehajtott vásárlás után járó pontok megszerzésének elismerése (a pontok jóváírása) céljából a programban résztvevő személy köteles a márkaszerviz ügyfélszolgálatán SCANIA GRIFFIN kártyáját az áru vagy a szolgáltatás megrendelésének megkezdésekor átadni. Abban az esetben, ha a programban résztvevő személy nem adja át vásárláskor – az ügylet befejezése vagy a vásárlást igazoló bizonylat (pénztárblokk vagy számla) kinyomtatása előtt – SCANIA GRIFFIN kártyáját, a SCANIA GRIFFIN pontok a kártyán nem lesznek elismerve (jóváírva). A SCANIA GRIFFIN pontokat nem lehet a SCANIA GRIFFIN kártyán a vásárlást igazoló bizonylat kinyomtatása után, a bizonylat alapján jóváírni.

6.6. Az adott vásárlással szerzett pontok számát, valamint az aktuális összes pontszámot a programban résztvevő személy kérésére kinyomtatott dokumentumon kell igazolni.

6.7. Amennyiben az árengedményt (kedvezményt) meghatározó program nem rendelkezik másként, a SCANIA GRIFFIN pontok nem írhatók jóvá olyan esetekben, amikor a programban résztvevő személy vásárláskor a SCANIA GRIFFIN programban megadottól különböző árengedményt (kedvezményt) érvényesít.

6.8. A SCANIA GRIFFIN hűségprogramban a Scania Hungária Kft. alkalmazottai nem vehetnek részt.

6.9. Amennyiben fennáll az alapos gyanúja annak, hogy ténylegesen meg nem valósított áruvásárlás vagy szolgáltatásvásárlás után pontok jóváírására került sor, vagy a jelen szabályzat szerint pontgyűjtésre nem jogosult személy részére történt pontjóváírás, akkor az eset tisztázásáig a pontokat nem lehet ajándéktárgyakra átváltani, illetve  ajándéktárgyat nem lehet kiadni. A szabályok megsértésének következményeit a 12.4. pont tartalmazza.

6.10. Abban az időpillanatban, amikor a Scania márkaszervizekben új SCANIA GRIFFIN programkatalógus kiadására kerül sor, illetve a jelen szabályzatban meghatározott esetekben a korábbi programkatalógus érvényét veszti.

6.11. A program keretében szerzett és jóváírt pontokat kizárólag a jelen szabályzatban vagy a programkatalógusban leírt módon lehet felhasználni.

VII. A gyűjtött pontok átváltása ajándéktárgyra

7.1. A GRIFFIN kártyán gyűjtött pontokat 3 évig lehet beváltani.

7.2. A programban résztvevő személyek a szerzett pontokat a Scania márkaszervizekben rendelkezésre álló, a pontok átváltásakor érvényben lévő SCANIA GRIFFIN programkatalógusban vagy más SCANIA GRIFFIN anyagokban megadott ajándéktárgyakra válthatják át, az említett programkatalógusban, illetve más anyagokban megadott feltételekkel.

7.3. A program keretében szerzett pontok készpénzre történő átváltására nincs lehetőség. A szerzett pontokat kizárólag a SCANIA GRIFFIN katalógusban, valamint annak  mellékleteiben megadott ajándéktárgyakra, esetleg tartalék alkatrészekre, tartozékokra és szolgáltatásokra lehet átváltani.

7.4. A programban résztvevő személy a SCANIA GRIFFIN kártyáján gyűjtött pontokat akkor válthatja át ajándéktárgyra, ha rendelkezik érvényes SCANIA GRIFFIN kártyával, és összegyűjtötte a SCANIA GRIFFIN programkatalógusban lévő, kiválasztott ajándéktárgyhoz szükséges számú pontot.

7.5. A szerzett pontok ajándéktárgyakra történő átváltásakor a különböző SCANIA GRIFFIN kártyákon gyűjtött pontokat nem lehet összevonni.

7.6. A pontok ajándéktárgyra történő átváltásakor a programban résztvevő személy SCANIA GRIFFIN kártyáján lévő aktuális pontszám a SCANIA GRIFFIN programkatalógusban megadott, kiválasztott ajándékhoz tartozó pontszámmal csökken. A pontszám az ajándéktárgynak a programban résztvevő személy általi megrendelése pillanatában csökken.

7.7. A SCANIA GRIFFIN programkatalógusban vagy a Scania márkaszervizekben található információs anyagokban megadott ajándéktárgyak a következő módokon vehetőek át:
a) amennyiben az adott ajándéktárgy a Scania márkaszervizben rendelkezésre áll, akkor a programban résztvevő személy az ajándéktárgyat a Scania márkaszervizben közvetlenül veheti át;
b) amennyiben az adott ajándéktárgy a Scania márkaszervizben nem áll rendelkezésre, akkor a programban résztvevő személynek az ajándéktárgyat a Scania márkaszer vizben meg kell rendelnie; a megrendelt ajándéktárgy a megrendeléstől számított 30 napon belül a megrendelési helyen vehető át.

7.8. Az ajándéktárgy megrendelése után a programban résztvevő személy igazolást kap a megrendeléséről. A kapott igazolás az egyetlen bizonylat, amely tanúsítja, hogy a programban résztvevő személy a Scania márkaszervizben melyik ajándéktárgyat választotta ki.

7.9. A visszaigazolt megrendelést nem lehet módosítani, illetve visszavonni.

7.10. Az ajándéktárgy átvételét a programban résztvevő személynek az ajándéktárgy átvételi igazolásán aláírásával kell igazolnia. Az aláírásnak meg kell egyeznie a SCANIA GRIFFIN kártyán lévő aláírással. Az ajándéktárgy kiválasztásakor a Scania márkaszerviz alkalmazottja megkérheti a programban résztvevő személyt a személyazonosságát igazoló dokumentum bemutatására, illetve az alkalmazott az ajándéktárgyat csak akkor adja át, ha a személyazonosságot igazoló bemutatott dokumentumban szereplő családi név, keresztnév és születési idő megegyezik a jelen szabályzat 3.2. pontjában foglaltak szerint megadott adatokkal. A programban résztvevő személy az ajándéktárgyat csak SCANIA GRIFFIN kártyájának bemutatása mellett veheti át.

7.11. Scania márkaszervizben kiválasztott ajándéktárgy átvételekor a programban résztvevő személy köteles átadni a Scania alkalmazottjának a megrendelésről kapott igazolást.

7.12. A Scania fenntartja annak jogát, hogy az áruk vagy szolgáltatások vásárlásakor kapott SCANIA GRIFFIN pontok ellenében az érvényes katalógusban nem szereplő ajándék tárgyakat ajánljon fel. Az áruk vagy szolgáltatások vásárlásakor jóváírt pontok olyan ajándéktárgyakra történő átváltásának feltételeiről, amelyek a katalógusban nem szerepelnek, a Scania a programban résztvevő személyeket a Scania márkaszervizekben kihelyezett közleményekben, valamint a www.scania.hu weboldalon tájékoztatja.

7.13. A Scania fenntartja annak jogát, hogy a SCANIA GRIFFIN program keretében adott egyes ajándéktárgyakhoz hozzárendelt pontszámokat bármikor megváltoztassa. Kötelező érvényű az érvényes programkatalógusban az adott áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban jóváírt pontszám meghatározása.

7.14. Abban az esetben, ha a programban résztvevő személy a számára jóváírt pontokat az ajándékkatalógusban szereplő ajándéktárgyra kívánja átváltani, és az adott ajándék a Scania márkaszervizben a Scania vállalattól független okok miatt nem áll rendelkezésre, akkor a megrendeléskor rendelkezésre álló ajándéktárgyak esetében alkalmazandó eljárás lép érvénybe (7.6 bekezdés)

7.15. Amennyiben a programban résztvevő személy megállapítja, hogy a 7.6. pontban foglaltak szerint megrendelt ajándéktárgy hibás, akkor abban a Scania márkaszervizben, ahol az ajándéktárgyat megrendelte, reklamációt nyújthat be. A reklamációhoz csatolni kell az ajándéktárgy átvételét igazoló űrlapot. A Scania a hibás ajándéktárgyat a lehetőségektől (készlettől) függően új, hibátlan ajándéktárgyra cseréli, esetleg más, a megrendelt ajándéktárggyal azonos pontértékű és hasonló rendeltetésű ajándéktárgyat ad, a megfelelő ajándéktárgy-kiadási eljárás alkalmazásával. A programban résztvevő személy jogosult a helyettesítő ajándéktárgy visszautasítására. Ebben az esetben a hibás ajándéktárgy megrendelésekor levont pontokat a programban résztvevő személy visszakapja (SCANIA GRIFFIN kártyáján jóváírásra kerül).

7.16. A garanciavállalással együtt kiadott ajándéktárgyak esetében a hibát közvetlenül a gyártónak kell bejelenteni, a garancialevélen felsorolt szervizközpontok egyikében.

7.17. A Scania fenntartja a jogát a SCANIA GRIFFIN katalógusban vagy a Scania márkaszervizekben rendelkezésre álló egyéb anyagokban megadott ajándéktárgyak kiadásának ideiglenes, a Scania vállalattól független okok miatt szükségessé váló szünetelésére. Ilyen esetben a programban résztvevő személyt erről a körülményről a Scania márkaszerviz alkalmazottja tájékoztatja. Abban az esetben, ha a programban résztvevő személy által megrendelt ajándéktárgy hiánya az adott ajándéktárgy megrendelését követően derül ki, akkor a Scania erről az érintett személyt tájékoztatja, aki eldöntheti, hogy a megrendelt ajándéktárgy helyett másik ajándéktárgyat választ, vagy a megrendelt ajándéktárgynak megfelelő pontszámot visszakéri.

VIII. SCANIA GRIFFIN vevőszolgálat

8.1. A SCANIA GRIFFIN programra vonatkozó információkat a Scania írásbeli formában ad, a scaniagriffin@scania.hu e-mail címre megküldött kérést követően.

IX. A programszervező felelőssége

9.1. A program szervezője nem felelős a jelentkezési lap nem megfelelő kitöltéséért, illetve a jelentkezési lapban megadott személyi adatok változásának SCANIA HUNGÁRIA Kft. részére történő be nem jelentéséből eredő következményekért.

9.2. A program szervezőjének felelőssége a programban résztvevő személyek felé a részükre járó kedvezmény (ajándéktárgy) értékének összegéig terjed.

9.3. A program szervezője nem felelős az elektronikus kommunikációban tőle függetlenül bekövetkező fennakadásokért, mindenekelőtt a programban résztvevő személy információs rendszerének nem megfelelő működéséért.

X. Reklamáció

10.1. A programmal (elsősorban a pontok jóváírásával, a pontok ajándéktárgyakra történő átváltásával és az árengedmények érvényesítésével) kapcsolatos reklamációkat a program érvényessége idején lehet bejelenteni, írásbeli formában, a Scania vállalat címére megküldött levélben (formanyomtatvány az interneten található) vagy a scaniagriffin@scania.hu e-mail címre megküldött email üzenetben. A bejelentés tárgyaként a REKLAMÁCIÓT kell megadni.

10.2. A reklamáció jogával kizárólag a programban résztvevő személyek rendelkeznek.

10.3. A reklamációnak tartalmaznia kell a programban résztvevő személy családi nevét és keresztnevét, a programban résztvevő lakcímét valamint a reklamáció részletes leírását, illetve okát.

10.4. A Scania a reklamációt a reklamációnak a Scania vállalatnál történő bejelentésétől számított 30 napon belül rendezi, a 7.14 pontban megadott módon.

10.5. A Scania vállalatnak a reklamációval kapcsolatos döntése végleges és kötelező érvényű. A programban résztvevő személy a Scania döntéséről írásbeli formában, levélben vagy e-mail üzenetben kap értesítést, a reklamáció bejelentésétől számított 30 napon belül.

10.6. A követelések bírósági úton történő érvényesítése kizárólag a jelen szabályzatban leírt reklamációs eljárás lehetőségeinek kimerítése után lehetséges.

XI. Záró rendelkezések

11.1. A Scania fenntartja annak jogát, hogy a SCANIA GRIFFIN program fennállásának ideje alatt a jelen szabályzatot, illetve a SCANIA GRIFFIN katalógust bármikor megváltoztatassa. A jelen szabályzat, illetve a SCANIA GRIFFIN katalógus valamennyi módosítása a Scania márkaszervizekben, illetve a www.scania.hu weboldalon történő közzététel napjától lép érvénybe.

11.2. A programban résztvevő személyek a SCANIA GRIFFIN programban való részvételüket a Scania márkaszervizben átadott írásbeli bejelentés formájában bármikor megszüntethetik. A programból kilépő személy a SCANIA GRIFFIN kártya visszaadása előtt a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban pontjait ajándéktárgyra válthatja át, amennyiben ezt a kártyán lévő pontok száma lehetővé teszi. A programból kilépő személy köteles visszaadni a SCANIA GRIFFIN kártyát, valamint az összes nem teljesített megrendelés visszaigazolását. A SCANIA GRIFFIN kártya visszaadása után a még a kártyán lévő pontokat a Scania törli. A programból való kilépés esetén a Scania azonnal kitörli a rendszeréből a kilépő személynek kizárólag a SCANIA GRIFFIN program céljaira regisztrált személyi adatait.

11.3. Abban az esetben, ha a programban résztvevő valamely személy nem tartja be a jelen szabályzat rendelkezéseit, a Scania jogosult az illető személyt kizárni a programból. A programból történő kizárás esetén az érintett személy elveszti az összegyűjtött pontjait (a Scania törli a pontokat), a SCANIA GRIFFIN kártya érvényét veszti, a programból kizárt személy pedig köteles a Scania részére visszaadni a SCANIA GRIFFIN kártyát, valamint az összes nem teljesített megrendelés visszaigazolását.

11.4. A Scania fenntartja annak jogát, hogy az erre vonatkozó információnak a www.scania.hu weboldalon, illetve a Scania márkaszervizekben történő közzétételétől számított 60 nap eltelte után bármikor befejezze a SCANIA GRIFFIN programot. A programban résztvevő személyek által a SCANIA GRIFFIN program fennállása alatt összegyűjtött és ajándéktárgyakra át nem váltott pontokat a program befejezésének napján a Scania törli, és ezek a pontok a jelen szabályzat feltételeivel már nem lesznek ajándéktárgyakra átválthatók. Ajándéktárgyakra a program befejeződésének dátuma előtt feladott megrendeléseket a Scania a jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban teljesíti.

11.5. A SCANIA GRIFFIN programban való részvételből származó jogosultságokat a programban résztvevő személyek harmadik személyre nem ruházhatják át.

11.6. A jelen szabályzatra a magyar jog irányadó.

11.7. A programmal összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi jogvitát a Scania vállalat székhelye szerint illetékes bíróságon lefolytatott eljárásban kell eldönteni.

11.8. A programmal kapcsolatban a reklámanyagokban közzétett információk kizárólag tájékoztató jellegűek.

11.9. A programban résztvevő személyekre vonatkozó szabályok, valamint a programban résztvevő Scania márkaszervizek jegyzéke a SCANIA GRIFFIN katalógusban, valamint a www.scania.hu weboldalon találhatók meg.

Truck Gear katalógus

2017 tavasz / nyár

Megnézem

Scania Selection katalógus

2017

Megnézem

Modell jármű katalógus

2017

Megnézem

Kapcsolat

További információkért érdeklődjön a Scania Hungária Kft márkaszervizeiben vagy írjon e-mailt a scaniagriffin@scania.hu címre.