Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

„Scania Super” nyereményjáték-szabályzat

 

 

A nyereményjátékban csak olyan, 18 évnél idősebb személy vehet részt, aki teljesíti az ezen szabályzatban szereplő feltételeket! 18 évnél fiatalabb személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt a nyereményjátékban!

 

1. Szervező

Scania Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Rozália park 1. adószám: 10415577-2-44 (a továbbiakban: Szervező”).

 

2. A játék résztvevői

A játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki Magyarországon állandó lakhellyel vagy kapcsolattartási címmel rendelkezik, és megfelel a játék feltételeinek.

18 évnél fiatalabb személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a nyereményjátékban. Az egy résztvevőtől érkező válaszok száma nincs korlátozva. Ha a résztvevő többször is válaszol, az utolsó válasz számít érvényesnek. A játékban nem vehet részt olyan személy, aki munkaviszonyban vagy közeli kapcsolatban van a Szervezővel, részese a szervező marketing-, eladási vagy reklámkampányának, valamint aki ilyen a személlyel bármilyen rokoni vagy hasonló kapcsolatban áll.

 

3. A játék tartalma és időtartama, a nyertesek kiválasztása

A https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag Facebook-profilon fog megjelenni a játékfelhívás az alábbi kérdéssel:

Az új Scania Super hajtáslánc melyik 3 eleme járul hozzá a forradalmi hatékonysághoz?

A játékfeltételek meghatározása: A kérdésre adott választ a játékosoknak a játékfelhívás alatti hozzászólás-mezőbe kell beírniuk a játék időtartama alatt. A játék 2021.11.24. 18:00 órától 2021.11.29. 18:00 óráig tart. Egy játékos válaszainak száma nincs egyetlen válaszra korlátozva (vagyis egy játékos nem csak egy hozzászólást publikálhat). A játék nyertese az a játékos, aki a játék minden részvételi feltételének megfelel, helyesen válaszolt a játékban feltett kérdésre, és az övé a játék 2021.11.29. 18:00 óráig tartó időtartama alatt az utolsó helyes válasz. A Szervező a nyertes családi és utónevét a játék befejezése utáni 5 naptári napon belül hozza nyilvánosságra egy újabb posztban. A nyertesnek a nyertesek kihirdetésétől számított 48 órán belül kell igényelnie a nyereményét a https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag Facebook-profilnak küldött privát üzenetben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ne sorolja a nyertesek közé azt a játékost, aki nem teljesíti az ezen szabályzatban megadott feltételeket, akinek a hozzászólása nincs összhangban a jó erkölccsel, vagy sérti harmadik személy jogait (főleg a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot – a nyilvánosságra hozott fénykép szerzői jogát), vagy aki más módon sérti a játék és/vagy a Facebook közösségi háló szabályait.

 

 

4. Nyeremény

A győztes nyereménye: Scania Super termékcsomag

Összesen: 1 nyertes

 

 

5. A nyeremény kézbesítése

A nyertesnek a nyereményét a jelen szabályzat 3. cikke alapján a nyertesként való megjelöléstől számított 48 órán belül kell igényelnie a https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag Facebook-profilnak küldött privát üzenetben. Ezután kap a nyertes tájékoztatást a nyeremény részleteiről és átvételének módjáról. A nyertes beleegyezik, hogy amennyiben a Szervezővel nem állapodnak meg másképp, a nyereményt személyesen kell átvennie a Scania Hungária Kft. biatorbágyi telephelyén, mégpedig a játék befejezésétől számított 2 hónapon belül. Ha a nyertes jelen szabályzat 3. pontjában megadott időtartam alatt nem érvényesíti az igényét a nyereményre, vagy a szabályzat 4. pontjának megfelelően nem veszi át a nyereményt, a nyereményre való jogosultsága megszűnik, és a nyeremény a Szervezőre száll.

 

 

 

6. A játékosok jogai és kötelességei

Érvényes válasznak az a válasz számít, amely teljesíti az ezen szabályzat 3. pontjában megadott játékfeltételeket. Azok a válaszok, amelyeket módosítottak, nincsenek összhangban a szabályokkal, vagy másutt, másképp és a jelen szabályzat 3. pontjában előírt időtartamon kívül vagy a játék befejeződése után adtak meg, nem számítanak érvényesnek. A válasz elküldésével és a játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy válaszát és az abban közölt információkat a Szervező a https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag Facebook-oldalon megjelenő marketingcéljaira felhasználja. A válasz elküldésével és a játékban való részvétellel a játékos megerősíti, hogy a válasz nem tartalmaz semmiféle törvényellenes, vulgáris vagy egyéb nem megfelelő tartalmat. Az előző mondatban meghatározott tartalmú válaszok automatikusan kizárásra kerülnek a játékból. A játékosok nem jogosultak költségtérítésre a játékban való részvétellel és a nyereség esetleges átvételével kapcsolatban.

 

 

7. A Szervező/Üzemeltető jogai és kötelességei

Érvényes válasznak az a válasz számít, amely teljesíti az ezen szabályzat 3. pontjában megadott játékfeltételeket. Azok a válaszok, amelyeket módosítottak, nincsenek összhangban a szabályokkal, vagy másutt, másképp és a jelen szabályzat 3. pontjában előírt időtartamon kívül vagy a játék befejeződése után adtak meg, nem számítanak érvényesnek. A válaszok elküldésével és a játékban való részvétellel a játékos hozzájárul, hogy válaszát és az abban közölt információkat a Szervező a https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag Facebook-oldalon megjelenő marketingcéljaira felhasználja. A válasz elküldésével és a játékban való részvétellel a játékos megerősíti, hogy a válasz nem tartalmaz semmiféle törvényellenes, vulgáris vagy egyéb nem megfelelő tartalmat. Az előző mondatban meghatározott tartalmú válaszok automatikusan kizárásra kerülnek a játékból. A játékosok nem jogosultak költségtérítésre a játékban való részvétellel és a nyereség esetleges átvételével kapcsolatban.

 

 

8. Záró rendelkezések

A játékba való bekapcsolódásával a játékos elfogadja a játékfeltételeket és ezen szabályzat valamennyi rendelkezését. A játékban való részvétellel minden játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező nem felel a nyeremény műszaki állapotáért vagy minőségéért, hogy a nyeremény jogi úton nem érvényesíthető, és nem követelhető érte anyagi kártérítés, nem váltható be más anyagi előnyre vagy egyéb ellenszolgáltatásra. A nyeremény nem váltható készpénzre, és nem igényelhető a Szervező által meghatározottól eltérő nyeremény. A játékos díjmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a játékban való részvétele esetén a Szervező a nyeremény átvételekor kép- és videó- vagy hangfelvételeket készítsen róla, és ezeket a felvételeket a továbbiakban felhasználhatja, különösen a Szervező és a vele együttműködő személyek marketingcéljaira, mennyiségi vagy területi korlátozás és díjazásra való igény nélkül. A játék résztvevője beleegyezik, hogy a nyeremény átvételekor készített felvételek tovább szerkeszthetők, másolhatók vagy más módon megváltoztathatók, és tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmilyen jogdíjra vagy egyéb kompenzációra az ilyen felvételek felhasználásával kapcsolatban vagy abból eredően. A játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvétele előtt köteles kifejezett hozzájárulását adni ahhoz, hogy a nyeremény átvétele utáni valamennyi személyes jellegű megnyilvánulásáról felvétel készüljön és azt a Szervező javára felhasználják, beleértve azok közzétételét is. Ezen hozzájárulás megtagadása esetén a játékos elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Az a személy, aki bármilyen módon nem tartja be a verseny feltételeit, kizárásra kerül a versenyből. A Szervező saját belátása szerint bármilyen rendszer- vagy egyéb hiba miatt érvénytelennek nyilváníthatja az eddigi játékot. Ha bármilyen súlyos okból, amely zavarhatja vagy más módon negatívan befolyásolhatja a játék adminisztrációját, biztonságát, tisztességességét, becsületességét vagy szabályos működését, vagy a játék nem tud a tervezett módon folytatódni, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, befejezze, módosítsa vagy felfüggessze a játékot, és megváltoztassa a játék feltételeit. A játék feltételeit a játék teljes időtartalma alatt a Szervező székhelyén tárolják, valamint a www.scania.hu[LA1]  weboldalon nyilvánosságra hozzák.

 

A játékba beküldött válasz elküldésével a játékos teljeskörűen és visszavonhatatlanul elfogadja a játék feltételeit. A Szervező kijelenti, hogy a játékot a Facebook vállalat semmilyen módon nem szponzorálja, működteti, támogatja, és más módon sem kapcsolódik hozzá.

 

9. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

A személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. szlovákiai törvény értelmében a játék résztvevője hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozásához a vezeték- és utónév, illetve a nyertes esetében a vezeték- és utónév, lakcím, telefonszám, e-mailcím és esetleg a képmás vonatkozásában. A hozzájárulást az adminisztrátornak - a játék Szervezőjének - adja meg, és a résztvevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok feldolgozásában az Üzemeltető is részt vesz. A hozzájárulás megadása a játék lebonyolítása és értékelése céljából történik, akár marketingcéllal, azaz az adminisztrátor üzletének és szolgáltatásainak kínálása céljából, beleértve a rendezvényekről, gyártókról és egyéb tevékenységekről szóló információk küldését, akár elektronikus úton történő kereskedelmi kommunikáció küldése céljából, az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. sz. törvény hatályos szövege értelmében, mégpedig a játék kezdetétől számított 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás önkéntes, és a hozzájárulását a játék résztvevője bármikor díjmentesen visszavonhatja. A játék résztvevője tudomásul veszi, hogy rendelkezik a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 122/2013 sz. törvény 28. §-a szerinti jogokkal, azaz joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, személyes adatainak helyesbítéséhez, személyes adatainak zárolásához és megsemmisítéséhez. Ha úgy találja, hogy a személyes adatok feldolgozása ellentétes a magánélet és a személyes élet védelmével vagy a törvénnyel, különösen ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozás célját illetően, a fent említett jogalanyok magyarázatot kérhetnek vagy kérhetik a helyzet orvoslását, ami különösen a személyes adatok zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy megsemmisítését foglalhatja magában. Kétségek esetén a játék résztvevői közvetlenül a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához fordulhatnak.