Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Smart Dash avab veokijuhtidele uued vaatenurgad

VAATA

Keskkonnapoliitika

Scania on maailma juhtiv transpordilahenduste pakkuja, mis pakub raskeveoks veokeid ja busse ning toodetega kaasnevaid teenuseid. Scania on ka juhtiv tööstus- ja laevamootorite pakkuja.

 

Scania on võtnud eesmärgiks jõuda jätkusuutliku transpordisüsteemini, luua mobiilne maailm, mis oleks parem nii ärile, ühiskonnale kui ka keskkonnale. Meie jaoks Scanias on ÜRO tegevuskava 2030 ühine tegevuskava, mis nõuab valitsuse, ettevõtete ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd. Me toetame tugevalt 17 eesmärki ja usume, et need võivad kaasa tuua olulisi muudatusi nii ühiskonnale kui ka ärile.

ÜRO ülemaailmsele kokkuleppele alla kirjutamisega kohustub Scania järgima keskkonna, inimõiguste, tööõiguse ja korruptsioonivastasuse 10 põhimõtet.

 

Terviklik lähenemine jätkusuutlikule transpordile

 

Meie jätkusuutlikud transpordilahendused on välja töötatud tihedas koostöös meie klientide ja teiste sidusrühmadega, toetudes kolmele tugisambale:

- energiatõhusus, tõhusaim tehnoloogia meie toodetele koos jõuülekande jõudlusele, sõiduki optimeerimisele ja kütusekulule keskenduvate teenustega;

- taastuvkütused ja elektrifitseerimine, suurim valik taastuvkütuse ning elektriga töötavaid mootoreid, sõidukitele ja taristule;

- arukas ja turvaline transport, ühenduvuse abil loome tõhusama logistikavoo ning suurema täituvuse.

Partnerlus on hädavajalik transpordi ja logistika ökosüsteemi muutmisel ning Scania teeb koostööd ühiskonna, seadusandjate, kasutajate ja klientidega. 

 

Keskkonnavastutus

 

Scania toodetega seotud keskkonnaalgatused, protsessid ja teenused on ennetavad ning põhinevad ettevaatuspõhimõtetel ja elutsüklipõhisel lähenemisel. Järjepidevalt oma ettevõtet paremaks muutes tagame keskkonnahalduses igal alal kvaliteetse tulemuse. Sihtidelt ja standarditelt kõrvalekaldumised aitavad meil tuvastada ja vältida raiskamist.

Kõiges, millega me nii firmasiseselt kui ka -väliselt tegeleme, pingutame me oma töövoo optimeerimise ja ressursside tõhusama kasutuse nimel. Me keskendume tugevalt energiatõhususele ja meie tegevustest tekkivatele kasvuhoonegaasidele. Anname oma panuse vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale ühiskonnale üleminekuks vastutustundliku energiatootmise ja järk-järgult fossiilkütuste vähendamisega. Meie eesmärk on panustada ringmajandusse ja vähenda meie tekitatud saaste hulka, vähendades nii oma ökoloogilist jalajälge.

Scania kohustub järgima seadusest tulenevaid ja muid kehtivaid nõudeid ning oma määratud keskkonnaeesmärke. Me peame oluliseks läbipaistvalt oma tegevustest aru anda, et huvirühmad saaksid meie tegevuse kohta korrapärast ja asjakohast teavet.

Scania peab oluliseks oma töötajatele ajakohastatud väljaõppe tagamist. Meie kõrgelt kvalifitseeritud töötajate teadlikkus ja kaasatus võimaldab meil võtta vastutust ning üleminekut juhtida.