You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Za pružanje najboljih proizvoda i usluga koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu provjerenih partnera. To znači da ponekada dijelimo vaše lične podatke (sve ili odabrane dijelove, kao što je spomenuto u različitim kategorijama podataka) unutar TRATON Grupe, čiji je Scania dio, kao i sa provjerenim poslovnim partnerima koji nam pomažu. 

 

Tipični primjeri uključuju:

• kada nešto kupujete u Scania web trgovini, dijelimo lične podatke sa našim partnerima koji upravljaju web trgovinom;

• Vaše lične podatke obrađujemo u globalnim IT sistemima koje razvijaju, isporučuju ili host-aju naši eksterni IT partneri;

• možemo koristiti treće strane da nam pomognu organizirati događaje u kojima sudjelujete, da vam osiguramo hotel, prijevoz itd.

• kada pozovete našu službu pomoći na putu (Scania Assistance), možemo podijeliti vaše lične podatke sa trećim stranama, kao što su npr. vučna služba;

• kada naš kupac (bilo vi ili vaš poslodavac) odluči angažirati pružatelja usluga treće strane i na taj način odobri pristup takvom dobavljaču, Scania će podijeliti lične podatke koji se odnose na vozača, vozilo, motor, prikolicu, nadogradnju ili na druge proizvode;

• kada zaključujete ugovor sa organizacijom Scania radi dobivanja financijskog/osiguravajućeg proizvoda ili usluge, možemo podijeliti informacije sa pouzdanim stranama u svrhu provjere kreditne sposobnosti

• kada provodimo istraživanje i razvoj, možemo dijeliti lične podatke sa univerzitetima, istraživačkim ustanovama ili drugim partnerima od povjerenja.

• ako odlučite da prihvatite kolačiće trećih strana, vaši lični podaci se mogu podijeliti sa tim trećim stranama (za više informacija o kolačićima pogledajte našu Politiku kolačića).

• kada Scania obrađuje lične podatke u globalnim HR procesima, vaši lični podaci se prenose u Scania poslovnu jedinicu kojoj šaljete svoju prijavu za posao;

• kada sudjelujete u internoj razmjeni znanja sa drugim zaposlenicima unutar Scania grupe, vaši lični podaci će se dijeliti s njima;

• kada sudjelujete u treninzima, vaši lični podaci će biti podijeljeni sa organizatorima treninga;

• prilikom ispunjavanja obaveza kao poslodavca, vaše lične podatke ćemo podijeliti sa bankama i osiguravajućim društvima;

• prilikom ispunjavanja naših obaveza iz kolektivnih ugovora i zakona, vaše lične podatke ćemo podijeliti sa sindikatima i radnim vijećima.’

 

U slučajevima kada moramo podijeliti vaše podatke s našim poslovnim partnerima, osiguravamo da se prema njima odnose s istim poštovanjem i integritetom kao i mi. Također možemo podijeliti vaše podatke s državnim tijelima ako to zahtijeva zakon ili ako je zakonit pravni zahtjev primljen od tijela za provedbu zakona ili nekog drugog tijela. 


GDJE SCANIA OBRAĐUJE MOJE PODATKE?

 

Scania je globalna tvrtka koja posluje u preko stotinu zemalja. Da bismo pružili najbolje proizvode i usluge, koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da bismo ponekad mogli obrađivati vaše podatke (sve ili odabrane dijelove) unutar i izvan Europske unije. Pritom se uvijek pridržavamo postojećih propisa i osiguravamo da se vaši podatci obrađuju na siguran način. Ako se vaši podatci prenose izvan Europske unije, to se provodi uz odgovarajuće mjere zaštite.

 

U ovom kontekstu „obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

KAKO ŠTITITE MOJE PODATKE?

 

Obvezali smo se uvijek štititi vaše podatke, stoga ćemo poduzeti sve razumne pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere da na odgovarajući način zaštitimo osobne podatke koje obrađujemo od manipulacije, gubitka, uništavanja ili nezakonitog pristupa. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.

 

KOLIKO DUGO ČUVATE MOJE PODATKE?

 

Određene aktivnosti obrade imaju svoja pojedinačna razdoblja čuvanja, koja se primjenjuju na njih prema pravnoj osnovi i/ili svrsi obrade. Stoga minimiziramo ili brišemo vaše osobne podatke čim više nije potrebno:

  • ispuniti naše ugovorne obveze prema vama
  • ispuniti svrhu za koju su podaci prikupljeni
  • ispuniti naše zakonske obveze

 


KORISTI LI SCANIA AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE?

 

Automatsko donošenje odluka se koristi u regrutaciji zaposlenih. Osnovni kriteriji, kao što su stupanj obrazovanja, poznavanje jezika i/ili specifično profesionalno iskustvo, definirani su za pojedinačnu radnu poziciju. Kvalifikacije kandidata za posao se uspoređuju sa kriterijima. Ukoliko kandidat ne ispunjava osnovne uvjete za određeno radno mjesto za koje se prijavio biti će diskvalificiran i može se prijaviti za druge pozicije.

 

Profiliranje se koristi prilikom odabira zaposlenih za interne individualne razvojne programe. Profiliranje se obavlja na osnovu formalnih kvalifikacija, testova osobnostu i testova logičkih sposobnosti. U slučaju prijema, profil se koristi za kreiranje individualnog razvojnog programa za svakog zaposlenog koji sudjeluje.

 

KOJA SU MOJA PRAVA?

 

PRAVO NA INFORMIRANJE

 

Imate pravo biti informirani o osobnim podacima koje obrađujemo o vama. Osim toga, imate pravo biti obaviješteni o pojedinostima obrade, uključujući zašto će se vaši osobni podaci obrađivati, koliko dugo će se čuvati vaši osobni podaci, primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka, legitimni interes koji teži nas (ako je primjenjivo) i bilo koji prijenos iz „treće zemlje“ (zemlja izvan EU / EEA) koji se odvija.

 

Ove informacije pružamo u ovoj Izjavi o privatnosti, ali kao što je gore spomenuto, konkretnije informacije o tome kako se vaši osobni podaci obrađuju u određenim slučajevima mogu se naći u detaljnijim obavještenjima o privatnosti, uključujući dodatke ugovora i opise usluga. U ovim slučajevima ćete pronaći informacije prilikom pristupa aplikaciji/sistemu/servisu. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, uvijek nas možete kontaktirati ovdje ili razgovarati sa svojim Scania kontaktom.

 

PRAVO PRISTUPA

 

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše osobne podatke. Kada je to slučaj, imate pravo da dobijete kopiju, možete zatražiti izvod iz registra koji pokazuje koje osobne podatke obrađujemo u vezi s vama i pored toga određene informacije, uključujući svrhe obrade, primatelja kategorija, predviđeno vrijeme čuvanja i postojanje automatiziranog donošenja odluka (uključujući profiliranje). Nakon što potvrdimo vaš identitet, izvod će vam biti uručen na siguran način, u razumljivom i lako dostupnom obliku.

 

PRAVO NA ISPRAVAK

 

Imate pravo ažurirati svoje podatke kako biste osigurali da uvijek imamo točne podatke.

 

PRAVO NA BRISANJE

 

Možete, bez nepotrebnog odgađanja, izbrisati svoje osobne podatke ako se primjenjuje bilo koji od sljedećih uvjeta:

• Ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; 

• Ako ste se usprotivili njegovoj upotrebi i ne postoje drugi legitimni razlozi da ga koristimo i obrađujemo; 

• Ako se obrada zasniva isključivo na vašem pristanku i vi povučete svoju suglasnost;

• Ako je brisanje potrebno radi ispunjavanja zakonske obaveze ili ako su osobni podaci obrađeni nezakonito; 

 

Mogu postojati situacije u kojima se gore navedeno neće primjenjivati, predviđene zakonom, npr. ako moramo obraditi osobne podatke da bismo bili u skladu sa pravom EU ili važećim zakonom države, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnog zahtjeva.

 

PRAVO NA PRIGOVOR

 

Uvijek imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka za direktni marketing. Ovo je apsolutno pravo, što znači da ako uložite prigovor ili odjavite pretplatu, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke te ćemo zaustaviti svako daljnje korištenje vaših osobnih podataka za direktni marketing.

 

Također imate pravo prigovora na bilo koju obradu koju zasnivamo na legitimnom interesu ili zadatku koji se obavlja u javnom interesu, uključujući profiliranje na osnovu ovih osnova. Zatim morate detaljno navesti čemu prigovarate i zašto. Obrada će tada prestati, osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu, koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama pojedinca; ili pokazati da je naša obrada za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

PRAVO NA OGRANIČAVANJE

 

Imate pravo da zatražite privremeno ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Obrada može biti ograničena u sljedećim situacijama:

• Kada smatrate da su vaši osobni podaci netačni i zbog toga ste od nas zatražili ispravku. Zatim možete zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči dok mi provjeravamo da li su vaši osobni podaci netočni;

• Kada je obrada osobnih podataka nezakonita, a vi se protivite brisanju vaših osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate da se upotreba ovih osobnih podataka ograniči;

• Kada su vam potrebni vaši osobni podaci da biste mogli utvrditi, sprovesti ili braniti pravne zahtjeve, čak i ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni u svrhu naše obrade;

• Do provjere da li naši legitimni razlozi imaju prednost nad pravima i slobodama pojedinca kada ste uložili prigovor na obradu, a obrada je zasnovana na zakonskom osnovu legitimnog interesa ili zadatka obavljenog u javnom interesu.

 

PRAVA U VEZI SA AUTOMATSKIM INDIVIDUALNIM DONOŠENJEM ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE

 

Imate pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje može proizvesti pravne efekte ili slično što značajno utječe na vas. Imate pravo prigovora na takvu obradu.

 

Ovo se, međutim, ne primjenjuje ako je odluka neophodna da bismo sklopili ili izvršili ugovor s vama, ili ako je odluka odobrena zakonima Unije ili države članice kojima podliježemo, ili ako se odluka temelji na vašem izričitom pristanku.

 

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Imate pravo da dobijete osobne podatke koje ste nam dali kako bismo ih obrađivali na drugom mjestu. Ovo pravo se primjenjuje u slučajevima kada je naša obrada vaših osobnih podataka zasnovana na pravnom osnovu da ste dali pristanak za obradu osobnih podataka ili ako ste sklopili ugovor s nama i obrada se obavlja automatiziranim putem.

 


OBAVIJEST O POVREDI (PRIGOVOR)

 

Ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima, prijavite nam to što je prije moguće. Također, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

 

SCANIA KONTAKT UKOLIKO IMAM PITANJA

 

Uvijek ste dobrodošli da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka grupe ili razgovarate sa svojim lokalnim Scania kontaktom.

 

Online: www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html

Telefon: +46 8 553 810 00

Poštanska adresa: Scania CV AB, ATT: Ured za zaštitu podataka, ZCD, S-151 87 Södertälje, Švedska.