Ви, здається, знаходитесь в .

Перейдіть на сайт ринку Scania для отримання додаткової інформації.

Транспорт та порядок денний на період до 2030

Світ об’єднав близько 17 цілей сталого розвитку для всіх людей та всіх верств суспільства. Внесок Scania у досягнення цих цілей полягає в тому, щоб перетворити їх на сталі бізнес-рішення. 

Порядок денний на період до 2030 року є спільним порядком дій, що вимагає співпраці між урядом, бізнесом і широким колом представників громадянського суспільства. Ми переконані, що 17 цілей здатні забезпечити революційні зміни як у суспільстві, так і в бізнесі. 

Ефективна транспортна система є фундаментом для конкурентоспроможної та стійкої економіки. Ефективний потік товарів і людей є вирішальною рушійною силою для досягнення результатів розвитку, сприяючи продовольчій безпеці, освіті, скороченню бідності, інклюзивному зростанню тощо. Водночас транспорт у своєму нинішньому вигляді пов'язаний з негативними наслідками, як от викиди СО2, забруднення атмосферного повітря, затори на дорогах та дорожні аварії. Ефективні та екологічні транспортні рішення доступні не всім. Найближчими роками ми маємо можливість розробити сталу транспортну систему, яка відповідає потребам суспільств, міст та громад у переміщенні людей та товарів. Транспортна система, яка пов’язує людей, будує ринки та керує економічним та соціальним розвитком, доступна для всіх. Транспортні системи слід розробляти таким чином, щоб вони здійснювати максимальний вплив на якість життя людей, будучи безпечними, недорогими й доступними, а також зводили до мінімуму негативний вплив на людей та їх життєдіяльність. Ми повинні розглянути вплив транспортних рішень на цілі сталого розвитку з точки зору життєвого циклу – від видобутку сировини й до самого кінця терміну служби.

Боротьба зі зміною клімату та пов'язаними з ним наслідками в даний час є головним пріоритетом транспортного сектору. Стратегічним напрямком Scania є рух до зрушень в напрямку сталої транспортної системи. У 2018 році Scania ініціювала дослідження Pathways, щоб побачити, якою може бути майбутня система комерційного транспорту без використання викопного пального, та як цього можна досягти до 2050 року. Ми є частиною проблеми, але разом з іншими ми також є частиною її вирішення.

SDG 1 -Подолання бідності

Надійні та ефективні транспортні системи є необхідною умовою інклюзивного розвитку та подолання бідності.

SDG 2 - Подолання голоду

Ефективні логістичні ланцюги в сільському господарстві забезпечують доступ до ринку та доступну їжу.

SDG 3 - Міцне здоров’я

Транспортна галузь є головною причиною забруднення атмосфери в наших містах, яке викликає передчасну смерть та хвороби. Щороку в дорожньо-транспортних пригодах гине понад мільйон людей.

SDG 4 - Якісна освіта

Добре функціонуюча доступна, місцева транспортна система забезпечує доступ до навчальних закладів та сприяє рівним можливостям навчання.

SDG 5 - Гендерна рівність

Безпечні та доступні варіанти транспорту – це ключ до збільшення участі жінок, освіти, продуктивності праці та здоров’я. Транспорт може також підвищувати рівень зайнятості серед жінок. 

SDG 6 - Чиста вода та належні санітарні умови

Ефективна та чиста транспортна система забезпечує доступ до води та санітарії. З іншого боку, викиди від транспорту та виробничих галузей можуть впливають на якість води. 

SDG 7 - Відновлювана енергія

Сьогодні транспортний сектор значною мірою працює на викопному паливі. Удосконалення двигунів і силових агрегатів разом із заходами з підвищення ефективності транспортної системи й відновлюваними видами палива можуть забезпечити сучасною енергією всіх.

SDG 8 - Гідна праця та економічне зростання

Транспортна галузь сприяє продуктивності праці, створенню робочих місць та економічному зростанню в усьому світі. Втім, сприяння гідній праці в ланцюгах створення вартості залишається проблемою.

SDG 9 - Промисловість, інновації та інфраструктура

Сьогодні інновації в екологічно чисті та сталі технології становлять левову частку інвестицій у НДДКР у транспортній галузі. Транспорт, як основна галузь, може пришвидшувати впровадження таких інновацій, як Інтелектуальні транспортні системи (ІТС) та чисті технології.

SDG 10 - Скорочення нерівності

Добре розвинена транспортна інфраструктура може зв'язувати міські та сільські райони та забезпечувати більш рівний доступ до таких можливостей, як робота, освіта та послуги. 

SDG 11 - Сталі міста та громади

Добре сплановані та продумані транспортні системи зв'язують регіони та людей та забезпечують доступ до послуг і товарів. Доступний та недорогий громадський транспорт і логістика сприяють розвитку й можливостям.

SDG 12 - Відповідальне споживання й виробництво

Розумні транспортні системи йдуть пліч-о-пліч зі сталим споживанням і виробництвом. Перехід від логістичних систем, заповнених відходами, до розумної, підключеної та сталої логістики.

SDG 13 - Боротьба зі зміною клімату

Сьогодні транспортний сектор відповідає за майже чверть загальних викидів CO2, пов'язаних з виробленням енергії. Зміна клімату є однією з найбільших загроз для нашої планети, і транспортна галузь у своєму нинішньому вигляді пов'язана з негативними наслідками, як от викиди СО2, забруднення атмосферного повітря, затори на дорогах та дорожні аварії. Створення більш сталої транспортної системи буде вирішальним у боротьбі зі зміною клімату та пов'язаними з нею наслідками. 

SDG 14 - Збереження морських екосистем

Розвиток транспортних систем на морі може погіршувати морське та прибережне середовище, а викиди СО2 від наземного транспорту сприяють закисленню світового океану. 

SDG 15 - Збереження екосистем суші

Сучасні транспортні системи негативно впливають на наземні екосистеми. Майбутня практика повинна включати фактори сталості на початкових етапах планування розвитку інфраструктури, щоб забезпечити стале життя на суші. 

SDG 16 - Мир та справедливість

Транспорт є ключовим фактором сприяння відбудови постконфліктних суспільств.

SDG 17 - Партнерство заради стійкого розвитку

Партнерські зв'язки з багатьма зацікавленими сторонами для обміну знаннями, досвідом, технологіями та ресурсами є ключовими для досягнення SDG у всьому світі.