Ви, здається, знаходитесь в .

Перейдіть на сайт ринку Scania для отримання додаткової інформації.

Науково обґрунтовані цілі Scania

Метою Scania є рух до зрушень в напрямку сталої транспортної системи. Ми переконані, що як наша компанія, так і світ транспорту в цілому, можуть відмовитися від викопного палива до 2050 року, як це було узгоджено в Паризькій кліматичній угоді.

Щоб продемонструвати свою прихильність та бути прозорими щодо прогресу, ми встановили науково обґрунтовані цілі зменшення викидів вуглецю (SBT), які зобов'язують нас зменшувати викиди в масштабі та темпі, які диктує наука заради обмеження глобального потепління.

 

Це зобов'язання є радикальним стрибком у наших цілях щодо зменшення викидів вуглецю, оскільки вони охоплюють не лише викиди від безпосередньо наших глобальних операцій, а й від транспортних засобів наших клієнтів, якими вони користуються.

 

Вони повністю узгоджуються з нашими корпоративними цілями – і впливатимуть на інвестиційні рішення в усіх сферах бізнесу, від виробництва та логістики до розробки продукції й пріоритетів продажів. Але на цьому все не зупиняється. Щоб мати змогу досягти цілей, клієнтам Scania потрібно буде керувати своїми операціями так, щоб впливати на клімат менше, ніж їхні конкуренти та галузь у цілому.

Scania: Інвентаризація парникових газів

Під час обчислення кліматичного впливу Scania використовується Протокол з парникових газів. Протокол з ПГ є найбільш часто використовуваним глобальним стандартом для вимірювання та управління викидами парникових газів (ПГ) бізнес-операцій, ланцюгів створення вартості та заходів із запобігання змінам клімату.

 

У Протоколі з ПГ враховується кілька парникових газів, причому не лише діоксид вуглецю (CO2), але й метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглець (HFC), перфторвуглець (PFC) та гексафторид сірки (SF6).

 

Протокол розділяє викиди компанії на сфери, де прямі викиди вуглецю від наших власних операцій, як-от спалювання викопного палива для опалення, випробування двигунів та транспортних засобів компанії, є сферою 1, а непрямі викиди, які виробляються за рахунок придбаної електроенергії, тепла та пари, є сферою 2.

 

Сфера 3 – це наші непрямі викиди ланцюга створення вартості. Сюди входять усі викиди, які утворюються під час виробництва деталей та комплектуючих у ланцюзі постачання, використанні нашої продукції й до самого кінця терміну служби.

 

Наші науково обґрунтовані цілі охоплюють усі наші викиди зі Сфери 1 та Сфери 2, а також викиди, які стосуються використання нашої продукції (Сфера 3). Лише на одну останню категорію припадає понад 96 відсотків загального обсягу викидів.

 

Ми в Scania також установили цілі зменшення викидів вуглецю, які охоплюють наші глобальні наземні перевезення (Сфера 3, Транспортування та розвезення). Ми зменшимо викиди CO2 на перевезену тонну на 50 відсотків між 2015 і 2025 роками. 

Науково обґрунтовані кліматичні цілі Scania

Сфера 1 і 2

Scania скоротить викиди за сферами 1 та 2 на 50 відсотків до 2025 року, прийнявши 2015 рік як основу в абсолютних показниках. Таким чином, викиди CO2 за цими сферами будуть зменшені вдвічі незалежно від того, наскільки ми зростаємо. Заходи передбачатимуть підвищення енергоефективності, перехід від викопного палива до біопалива та підписання контрактів на постачання енергії, виробленої без використання викопних видів палива.

 

Наш цільовий показник з електроенергії, виробленої без використання викопного палива, для 2020 (2010) та цільовий показник енергоефективності на рівні 33 відсотків на автомобіль 2020 (2010) є будівельними блоками для досягнення цієї мети.

 

Згідно з ініціативою з розробки науково обґрунтованих цільових показників (SBTi), 50-відсоткове зменшення у сферах 1 і 2 протягом цього десятирічного періоду є дуже амбітним і відповідає сценарію "1,5 градуса" – найсуворішому сценарію декарбонізації в SBT.

Сфера 3

Понад 96 відсотків викидів вуглецю від нашого бізнесу виробляється внаслідок використання нашої продукції. Scania завжди вимірює фактичний вплив на клімат внаслідок використання своєї продукції у рамках повного циклу виробництва палива, також беручи до уваги викиди, які утворюються при виробництві палива або електроенергії.

 

Згідно з ініціативою з розробки науково обґрунтованих цільових показників (SBTi), ця мета є далекосяжною та узгоджена з найбільш амбітним сценарієм декарбонізації, який було розроблено представниками цієї ініціативи.

 

Це цільова інтенсивність викидів, виміряна в перерахунку в CO2 на кілометр. Scania буде вимірювати кліматичний вплив своєї продукції, використовуючи експлуатаційні дані з усіх підключених вантажних автомобілів та автобусів у світі. Мета означає, що транспортні засоби, вироблені в 2025 році, повинні мати на 20% нижчі рівні викидів CO2 на кілометр порівняно з транспортними засобами, виробленими в 2015 році. Ми будемо збирати дані з окремих вантажівок та автобусів протягом одного року та використовувати їх для аналізу фактичного споживання енергії та кількості пройдених кілометрів. Потім ми додамо інформацію про тип енергії, яка була використана для розрахунку впливу на клімат.

Як Scania досягне кліматичних цілей

Зниження викидів CO2 від наших операцій на 50% до 2025

Для того, щоб зменшити викиди від наших операцій на 50 відсотків у період між 2015 і 2025 роками, нам потрібно працювати в кількох напрямках. Однією з основних цінностей Scania є Усунення відходів, і саме це й буде початком.

 

Іншою важливою частиною є заходи з підвищення енергоефективності шляхом постійного інвестування в машини та прилади, які використовують менше енергії, ніж ті, яким вони приходять на заміну.

 

І останнім, але не менш важливим є те, що позбавившись усіх відходів, пов'язаних з виробленням енергії, ми постійно вивчаємо можливості для переходу в нашому виробництві та в нашій науково-дослідній діяльності з використання енергії із викопних видів палива на енергію із відновлюваних джерел. Електроенергія, яка постачається для нашого виробництва у будь-якому куточку світу, вже сьогодні виробляється без використання викопних видів палива (з 2020 року), і такий підхід безперервно поширюється в нашій комерційній мережі майстерень у всьому світі.

Зниження викидів CO2 від наших продуктів на 20%

Є чотири основні блоки діяльності, які допоможуть нам досягти науково обґрунтованих цілей для сфери 3 – використання продуктів.

 

Впродовж наступних років ми зробимо наш традиційний продукт ще більш ефективним. Одним із основних внесків буде нова платформа двигунів та силова лінія,  а також послуги з підключення.

 

Разом із нашими клієнтами нам також потрібно знайти ефективність за рахунок оптимізованих специфікацій (краща адаптація силової лінії, кращі шини тощо), а також підвищення ефективності керування транспортними засобами (послуги для водіїв, як-от навчання та підвищення кваліфікації).

 

Цей блок також передбачає перехід на відновлювані джерела палива або газ для двигунів внутрішнього згоряння. Транспортний засіб, який працює на біогазі, може скоротити викиди впродовж повного циклу виробництва палива на  80% просто зараз порівняно з дизельним еквівалентом, який працює на викопному паливі. Ми будемо пришвидшувати цей процес завдяки розширенню партнерських відносин у транспортній екосистемі та тісній співпраці із замовниками, покупцями транспорту, постачальниками інфраструктури, постачальниками палива та іншими особами, які приймають рішення.

 

Швидкий перехід до електрифікації є ключовим фактором зрушень до більш сталої транспортної системи. Уже сьогодні ми пропонуємо гібридні автобуси й вантажні автомобілі із заряджанням від мережі та повністю електричні міські автобуси та вантажівки для роботи в містах. Електрифіковані транспортні засоби, які працюють в межах європейської енергосистеми, вдвічі зменшать кількість викидів CO2 на км.

 

І, зрештою, нам потрібно забезпечити надходження електроенергії, яка використовується в наших електрифікованих продуктах, з відновлюваних джерел. Електрифіковані транспортні засоби, які працюють на зеленій електроенергії, матимуть викиди CO2 на до 98% нижчі порівняно зі звичайним дизельним автомобілем, який працює на викопному паливі.

Натисніть на зображення нижче, щоб збільшити його