You seem to be located in .

Go to your Scania market site for more information.

Sajili CV

Kwa kusajili wasifu wako na CV unafanya wasifu wako upatikane kwa waajiri wetu wa ndani. Tafadhali kumbuka kuwa kunaweza kuwa na wagombeaji wengine walio na wasifu sawa na wako, kwa hivyo tunakuhimiza utume maombi ya nafasi zinazokuvutia.

Sajili CV yako

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

Area of work

Attach your CV

Terms and Conditions

I consent to sharing my contact information for use by a Scania representative in contacting me regarding my CV.

In order to submit the form please agree to the terms and conditions.