Środowisko

TROSKA O ŚRODOWISKO

Scania zapewnienia bezpieczeństwo w miejscu pracy, dba o dobre samopoczucie personelu i ogranicza wpływ na środowisko naturalne. Prawidłowe, usystematyzowane procedury dotyczące zarządzania srodowiskiem przyczyniają się do zapewnienia dobrego stanu zdrowia pracowników i niskiej szkodliwości dla środowiska naturalnego.

 

W słupskiej Scanii nie ma mowy o przypadkowości działań proekologicznych, czy prozdrowotnych, są one bowiem wpisane  w filozofię postępowania całego koncernu. Koncepcja wytwarzania produktów i system produkcji charakteryzują się efektywnym wykorzystaniem zasobów i zasadą ostrożności. Działania na rzecz środowiska dotyczą ekonomicznego korzystania z zasobów i energii, a także zaspokajania potrzeb klientów w zakresie zmniejszenia zużycia paliwa i emisji spalin.

 

Troska o środowisko jest bardzo ważna. Słupski zakład znajduje się w dość charakterystycznym miejscu, w środku miasta, blisko osiedli mieszkaniowych, a to oznacza bardzo restrykcyjne normy dotyczące ochrony środowiska.

 

Scania Production Słupsk S.A. ograniczając zużycie zasobów do niezbędnego minimum przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i dobrych warunków do pracy, przyczynia się do kształtowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 

Jak mawiają  Szwedzi, nie sztuka produkować niszcząc środowisko. Sztuką jest tworzenie technologii  produkcyjnych nie zakłócających naturalnych procesów ekologicznych. Za swoje liczne działania proekologiczne zakład był wielokrotnie wyróżniany, np. został laureatem ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Firma bliska środowisku” i tym samym znalazł się w elitarnej grupie  polskich przedsiębiorstw  działających  na rzecz ochrony środowiska naturalnego.