Działania prozdrowotne

Troska o samopoczucie załogi

Promowanie i pielęgnowanie przez Scania idei zdrowego miejsca pracy przyczynia się do zapewnienia dobrych warunków psychospołecznych, które w miejscu pracy mają decydujące znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia personelu, jak również dla bardziej zrównoważonego rozwoju organizacji.

 

Praca jest wykonywana w zdrowym, atrakcyjnym i sprzyjającym kreatywności środowisku. Scania stwarza pracownikom firmy warunki pozwalające prowadzić zdrowszy styl życia, co prowadzi do dobrego samopoczucia, dużej wydajności w pracy i wykonywania codziennych zadań w bezpieczniejszy sposób.

 

Pracownicy Scania świadomi są związku między nieobecnościami w pracy a stylem życia, dobrym stanem zdrowia i dobrym samopoczuciem.  Firma Scania stwarza wszystkim swoim pracownikom warunki pozwalające poznać i zrozumieć znaczenie zdrowego stylu życia, zmienić swoje nawyki i lepiej dbać o zdrowie. Pracownicy firmy Scania są zachęcani do znalezienia równowagi między pracą a życiem osobistym.

 

Wyjątkowy na polskim rynku pracy jest system  działań  służących dobremu samopoczuciu załogi. Wynika on ze  szwedzkiej filozofii zdrowego życia, w zdrowym środowisku, wśród zdrowych, pozytywnie nastawionych  do świata ludzi. Zarząd koncernu Scania przywiązuje ogromną wagę do działań prozdrowotnych. Firma „Salus”,   prowadząca przyzakładową przychodnię, wpisuje się w  system opieki zdrowotnej Scanii. Dostęp do lekarzy jest szybki, badania diagnostyczne prowadzone są od ręki.

 

Scania Production Słupsk S.A. znana jest z tego, że stara się zapewnić pracownikom warunki na światowym poziomie. Na prozdrowotny program realizowany w słupskim zakładzie składa się kilka elementów, ściśle ze sobą powiązanych przede wszystkim wspomniana przychodnia przyzakładowa, miła atmosfera w pracy, stołówki dla każdego wydziału produkcyjnego, dwie przerwy w trakcie zmiany roboczej, darmowa kanapka na początek dnia, możliwość skorzystania z bezpłatnych automatów z kawą, herbatą oraz wodą ale także wspieranie aktywności sportowej i rekreacyjnej pracowników.

 

Firma wspiera pracowników w powrotach do jak najlepszego stanu zdrowia i do pracy. Odpowiednio wcześnie podejmowane działania z zakresu zmiany warunków pracy i rehabilitacji pozwalają zatrzymać w firmie Scania pracowników o cennych kompetencjach i przydatnej wiedzy.